10 20 40 60 cm

mittakaava < 10 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Essi Keskinen, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Hvitfinnet steinulke

Cottus gobio

  • Familie: Ulkefamilien – Cottidae
  • Lignende arter: Hornulke (ferskvann), steinsmett
  • Størrelse: 6–8 cm, maks 13 cm.
  • Beskrivelse: I likhet med de andre medlemmene i familien har hvitfinnet steinulke et bredt hode, øyne nesten øverst på hodet og store, avrundede brystfinner som minner om vinger når den hviler på bunnen. Er svært lik steinsmett og kan også forveksles med innsjøvarianten av hornulke. Hos hvitfinnet steinulke er de indre og ytre finnestrålene i bukfinnen like lange, mens det hos steinsmett er den innerste finnestrålen som er kortest. Hos både hvitfinnet steinulke og steinsmett er halestilken, målt fra bakerste del av gattfinnen til roten av halefinnen, kortere enn selve gattfinnen. Hos innsjøvarianten av hornulke er den like lang som gattfinnen. Piggen som peker bakover fra gjellelokket, bøyer seg oppover hos hvitfinnet steinulke og steinsmett, mens den er rett hos hornulke.
  • Farge: Ujevne mørkebrune markeringer på ryggen og sidene, buken er lys. Bukfinnene er uten farge, ingen striper som hos steinsmett.
  • Formering: Om våren på steinbunn. Eggene legges av flere hunner i et reir som hannen har laget. Når hannen har befruktet eggene, vokter han dem til de klekkes (ca. 4 uker).
  • Mat: Insektlarver og andre virvelløse bunndyr.
  • Utbredelse og biologi: Finnes i innsjøer over hele Finland, med unntak av de nordligste delene av Lappland. Finnes også langs kysten og ved Ålandsøyene. Yngelen kan forekomme i store mengder på egnet steinbunn med mange skjulesteder. I rennende vann kan det være mange fisker per kvadratmeter bunn. Der det også finnes steinsmett, går hvitfinnet steinulke heller på grunnere vann og lenger ned i elver.

Hvitfinnet steinulke kan enkelt ses på steinbunn hvis man vader forsiktig og løfter steiner. Hvis dette gjøres stille og forsiktig, står fisken vanligvis urørlig.

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page