10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Krøkle

Osmerus eperlanus

  • Familie: Loddefamilien – Osmeridae
  • Lignende arter: Lagesild
  • Størrelse: I ferskvann vanligvis 7–12 cm, i havet 15–20 cm.
  • Beskrivelse: Krøkle har en slank og avlang kropp. Fettfinnen gjør at den minner om en liten lagesild, men krøkle er smalere. Munnen er relativt stor, med utstående underkjeve. Munnen har lange og skarpe tenner. Skjellene er små, blanke og faller lett av. Det finnes to varianter av krøkle i Finland, og hos disse varierer veksthastigheten, og dermed størrelsen. Den største varianten finnes både i havet og i større vassdrag.
  • Farge og lukt: Spesielt små krøkle er nesten gjennomsiktige. Innsjøvarianten har blåaktig rygg mens havvarianten er blågrønn med lys buk og en sølvstripe langs siden. Når den er fersk, har krøkle en sterk agurklukt
  • Formering: Gyter svært tidlig om våren, ofte før isen er helt smeltet. Eggene legges vanligvis i rennende vann, som i elvemunninger. Saltvannsvarianten kan gå opp elver for å gyte. Innsjøvarianten gyter i grunt vann, ofte nær land.
  • Mat: Ferskvannsvarianten lever hovedsakelig av plankton, mens de større havvariantene spiser bunnorganismer og fiskeyngel.
  • Utbredelse og biologi: Svært utbredt i innsjøer fra Sør-Finland og helt nord til Oulujoki-vassdraget. Bare sjelden lenger nord. Den store og rasktvoksende varianten er funnet i de store elvesystemene sør og sørøst i Finland. Vanlig i alle havområder. Finnes i stimer på åpent hav. Krøkle oppholder seg vanligvis på ganske dypt vann, men kommer til overflaten på sommerkvelder.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page