10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Lagesild

Coregonus albula

  • Familie: Laksefamilien – Salmonidae
  • Lignende arter: Laue, peledsik, sik
  • Størrelse: 10–20 cm, maks 30 cm.
  • Beskrivelse: En liten, smal og strømlinjeformet fisk som lett kan forveksles med laue eller med små sik eller peledsik. Til forskjell fra laue er lagesild medlem av laksefamilien, og har dermed en fettfinne. Den skilles fra sik og peledsik ved at den har en mye lengre underkjeve. Hos sik er overkjeven lengre, og hos peledsik er kjevene like lange.
  • Farge: Ryggen er mørk blågrønn eller brunaktig, sidene er sølvfarget og buken er lys.
  • Formering: Gyter i oktober november, noen ganger i grunt vann, andre ganger i vann med opptil 20 meters dybde, avhengig av innsjøen. Enkelte innsjøer har bestander som gyter tidlig om våren, i dypere vann enn høstgytende lagesild i samme innsjø. Gyter i ung alder, vanligvis når den er to år, men av og til om høsten allerede det første året.
  • Mat: Plankton. Eldre fisk tar også overflateinsekter og små fiskeyngel.
  • Utbredelse og biologi: Lagesild er opprinnelig en fisk som holder til i de store innsjøene i Sørøst-Finland, men er senere blitt satt ut med tanke på kommersielt fiske over stort sett hele Finland. Unntaket er de nordligste delene av Lappland, selv om det finnes bestander i innsjøen Inarinjärvi og elven Paatsjoki. Tåler brakkvann dårlig, og i havet finnes den bare i østlige deler av Finskebukta og de nordligste delene av Bottenvika. Lagesild går i stim i åpent vann, og den foretrekker dypt og klart vann. Kan tåle mer næringsrike vann, hvis det har et tilstrekkelig oksygennivå.
Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page