10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Langhalet langebarn

Lumpenus lampretaeformis

  • Familie: Hornkvabbefamilien – Stichaeidae
  • Litt lignende arter: Bekkeniøye, elveniøye, tangsprell, ål, ålekvabbe
  • Størrelse: Vanligvis 20–30 cm.
  • Beskrivelse: Kroppen minner om en ål eller en avlang lake. Gatt et godt stykke foran midten av kroppen, slik at den sammentrykte bakkroppen er lengre enn den mer avrundede framkroppen. Piggtrålene på den lange ryggfinnen og gattfinnen er ganske myke. Halefinnen er avrundet og klart definert. Kort halestilk. Smale bukfinner. Små skjell, slimete hud. Butt snute og rett munn. Overkjeven stikker lengre ut enn underkjeven.
  • Farge: Lysebrun rygg med ujevne mørkere felt. Sidene har et anstrøk av blått. Halefinnen har mørkere striper.
  • Formering: Gyter hovedsakelig om vinteren, selv om enkelte individer kan gyte om våren eller høsten, eller til og med om sommeren. Holder til i dype, kalde og mørke vann der værendringer på grunn av årstider sannsynligvis har liten betydning.
  • Mat: Virvelløse bunndyr, spesielt små mysider.
  • Utbredelse og biologi: Østersjøen, vestlige deler av Finskebukta og Bottenvika, med unntak av områdene helt i nord. Langhalet langebarn finnes bare på dypt hav. I Finland kjenner man ikke til at den lever i grunnere farvann enn 25 m. Det er få som har sett denne lille og slimete fisken, men den er sannsynligvis ganske vanlig i finske havområder. På slike dybder er det sjelden at den blir tatt av fangsredskaper, spesielt etter nedgangen i bunntråling etter østersjøsild

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page