10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho

. All rights reserved.

Laue

Alburnus alburnus

  • Familie: Karpefamilien – Cyprinidae
  • Lignende arter: Gullbust, lagesild, regnlaue
  • Størrelse: 9–15 cm.
  • Beskrivelse: Laue er en av de slankeste og mest strømlinjeformede fiskene i karpefamilien. På den måten minner den litt om gullbust. Laue har imidlertid en lengre gattfinne (17–22 stråler), en utstående underkjeve og en oppovervendt munn. Den lengre gattfinnen skiller også laue fra den mye sjeldnere regnlaue (11–14 stråler). Selv om laue minner om lagesild og små sik, mangler den fettfinnen som er karakteristisk for laksefamilien. Lauens bryst- og bukfinner ligger godt fremfor fremkanten av ryggfinnen. Skjellene er ganske små og faller lett av.
  • Farge: Lys, sidene sølvfarget. Finnene er uten farger, gråaktige hos større individer. Hos gytende fisk kan finnene få en lett oransje farge. Laue mangler den mørke sidelinjen som regnlaue har.
  • Formering: Gyter flere ganger mellom sent i mai og tidlig i juli. Gytende laue samles i store stimer i grunt vann med grusbunn. Når dette skjer, syder formelig vannet av hoppende fisk. Da er terner, måker og rovfisk som abbor rask ute med å få seg et lettvint måltid.
  • Mat: Plankton og overflateinsekter.
  • Utbredelse og biologi: Vanlig i ferskvann så langt nord som Sodankylä. Finnes ikke i Kitkajoki-vassdraget i Kuusamo. Den er også vanlig langs hele finskekysten. Laue beveger seg i store stimer nær overflaten og liker store innsjøer og sakteflytende elver. Bryr seg lite om vannkvaliteten og tåler eutrofiering så lenge det er et tilstrekkelig oksygennivå. Derfor er den ikke å finne i enkelte svært næringsrike vann.

Laue er en av fiskene som er enklest å få øye på om sommeren. De svømmer nær overflaten og kan ofte ses når de tar insekter eller hopper i panikk for å unngå abborangrep.

Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page