10 20 40 60 cm

mittakaava < 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

www.scandfish.com

. All rights reserved.

Maisild

Alosa alosa

  • Familie: Sildefamilien – Clupeidae
  • Lignende arter: Stamsild
  • Størrelse: 30–60 cm, 0,5–2 g.
  • Beskrivelse: De eneste maisildene som er sett i finsk farvann, er store individer som lett kan skilles fra brisling og østersjøsild. Maisild ser ut som en typisk sild. Iøyenfallende mangel på sidelinje. Buken er mer avrundet enn hos brisling og østersjøsild. Gjellelokket er tydelig furet, skjellene er store og litt løse. Øyet er dekket av en blinkhinne. Ligner mest på slektningen stamsild, som er vanligere i finsk farvann. De to artene kan skilles fra hverandre ved antall gjellegitterstaver på den første gjellebuen: Maisild har mer enn 60 (vanligvis 80–130), mens stamsild vanligvis har færre enn 60.
  • Farge: Ryggen er blågrønn, hodet er brunt og gjellelokket har noe gullfarge. Sidene er for det meste sølvfarget, enkelte ganger med et anstrøk av gullfarge. Har en karakteristisk stor og mørk flekk bak gjellelokket, men denne kan blekne etter at fisken er drept.
  • Formering: Går opp elver for å gyte. Det er ikke kjent at den gyter i Finland.
  • Mat: Plankton.
  • Utbredelse og biologi: Denne fisken er en sjelden gjest i finske farvann. Den er blitt registrert bare to ganger, sist utenfor øya Nauvo i Sør-Finland i 2002.
Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page