10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Ørret

Salmo trutta

 • Familie: Laksefamilien – Salmonidae
 • Lignende arter: Ketalaks, laks, pukkellaks, regnbueørret, stillehavslaks
 • Størrelse: I havet og store innsjøer 40–80 cm, 1–10 kg, maks 15 kg. I bekker 20–30 cm.
 • Beskrivelse: Ørret har stor variasjon i form og spesielt farge, avhengig av tilholdssted. Variasjonen er så stor at ørret tidligere ble delt inn i ulike underarter og til og med ”økologiske raser”. Ørret deles tradisjonelt inn i tre typer: Sjøørret, innsjøørret og den mindre bekkeørreten. I dag regnes ørreten som én art med store variasjoner. Gattfinnen har maksimalt 12 stråler, og dette skiller ørreten fra alle typer stillehavslaks. Sjøørret og laks, og innsjøørret og ferskvannslaks uten adgang til havet, er rimelig like. Halestilken er hos laksen lengre og slankere, slik at den kan løftes etter halen. Det kan man ikke gjøre med ørret. Halefinnen er hos laks vanligvis markert kløftet, mens ørretens halefinne nesten er firkantet, selv om forskjellene er mindre i gyteperioden. Laksens overkjeve går bare bak til øyet, mens den hos ørreten går bakenfor øyet. Ørretens ganetenner peker både til venstre og høyre, mens de hos laksen står i én enkelt, rett rekke. Hannlaks som kommer tilbake for å gyte, utvikler en krok i underkjeven.
  Det er vanskelig å skille små bekkeørret som lever og formerer seg i elver, fra ørret som er klare til å forlate fødestedet for å finne en innsjø eller svømme ut i havet, uten at man åpner magen på dem. Små ørret som lever i elver, har klart utviklede gonader, dvs. kjønnsorganene.
  Ørret- og lakseparr er svært like. Men lakseparr har lengre og spissere brystfinner. De får også et buttere hode siden overkjevebeinet bare går bak til øyet, mens det hos ørretparr går enda lenger bak.
 • Farge: Ørret i havet (sjøørret) er sølvfarget med mørk rygg. Det er mange svarte prikker på gjellelokket og sidene, både over og under sidelinjen. Laks har vanligvis færre prikker, spesielt under sidelinjen. Ørret i innsjøer kan også være sølvfarget, men er vanligvis brunaktige med mange prikker i lysere ringer. På samme måte som laks får gytende ørret en mørkere farge, og dette gjør det vanskelig å skille de to artene. I gytetiden får laks flere prikker, også under sidelinjen, men ikke så mange som ørret. Ørretens prikker er mer iøyenfallende og tallrike, og de dekker hele kroppen ned til halen. Hos laks finnes de bare på forkroppen. Hunnlaks uten adgang til havet er svarte i gytetiden, mens hunnørret i ferskvann er brune med mange og tydelige prikker.
  De mørke tverrbåndene (“parrmerker”) langs sidene på ørretparr er ofte sammenkoblet, og det er vanligvis 10–12 av dem. De tallrike røde prikkene har en lys ring rundt seg. Fettfinnen er rødgul. Unge ørret og kjønnsmodne ørret som gyter i bekker, har også røde prikker.
 • Formering: Ørret forlater havet eller innsjøen og vandrer opp barndomselven for å gyte. Til forskjell fra laks, som foretrekker store rasktflytende elver, går ørret inn i mindre elver og små bekker for å gyte. Den lille ørreten som holder til i bekker, tilbringer hele livet i bekken der den ble født. Gytingen til andre ørret begynner under vårflommene og fortsetter hele sommeren. Eggene legges på grus i rennende vann i oktober. Ørret i innsjøer gyter i rennende vann mellom innsjøer eller i elver som renner ut i en innsjø. Når man ser bort fra den lille bekkeørreten, er de fleste av Finlands ørret i dag fisk som er satt ut, siden menneskeskapte hindringer hindrer dem i å gyte på naturlig måte.
 • Mat: Ørretparr lever av plankton og små virvelløse bunndyr. I havet er hovedføden østersjøsild, brisling og andre småfisk. Ørret i innsjøer lever av lagesild, sik, krøkle, laue og andre arter i de frie vannmassene. De går enkelte ganger opp elver for å finne insektlarver og overflateinsekter, som bekkeørreten lever av livet gjennom.
 • Utbredelse og biologi: Ørret finnes i ferskvann i hele Finland og i alle havområdene. På langt nær alle vann har ørret, siden arten krever rent, kaldt og oksygenrikt vann som bare finnes i store innsjøer og elver, elver og bekker i Lappland og bekker fra kilder lenger sør. Sjøørret gyter bare naturlig i noen få elver. Men utsetting har etablert bestander nær mange elvemunninger. Til forskjell fra laks går ikke sjøørret langt fra barndomselven for å finne mat.
Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page