10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho

. All rights reserved.

Østersjøsild

Clupea harengus membras

  • Familie: Sildefamilien – Clupeidae
  • Lignende arter: Brisling, stamsild
  • Størrelse: Vanligvis 15–20 cm. Rasktvoksende kjempevarianter kan bli lengre enn 30 cm og veie 0,5 kg.
  • Beskrivelse: I likhet med de andre fiskene i sildefamilien mangler sidelinjen. Skjellene faller lett av. Snuten er litt lengre og mer kantete enn hos brisling, og Østersjøsild virker derfor noe mindre strømlinjeformet. Begge artene har en rad med beinplater (grove eller skarpe skjell) langs buken. Disse kjennes godt ved å føre fingeren langs buken fra hale til hode. Skjellene er mye skarpere hos brisling enn hos østersjøsild. Størrelsen er også en god indikator: eksemplarer som er lengre enn 17 cm, er ganske sikkert østersjøsild. De to artene skilles imidlertid best ved stillingen på bukfinnene, som hos brisling er på linje med eller like foran roten av ryggfinnen, mens den hos østersjøsild er lengre tilbake. Kjempevarianten av Østersjøsild kan forveksles med den langt mindre vanlige stamsild. Men østersjøsild har skarpere skjell langs buken og mangler furet gjellelokk, som stamsild har.
  • Farge: Sidene er sølvfarget, ryggen mørk øverst og grønnaktig lenger nede. Brisling har en mer blåaktig rygg. Kjempevarianten av østersjøsild mangler raden med mørke flekker som kjennetegner stamsild.
  • Formering: Østersjøsild gyter fra vår til høst. Færre fisker gyter om høsten, men etter en mild vinter vil disse bestandene øke på grunn av en større andel yngel som overlever. Eggene legges vanligvis på hard bunn langs undersjøiske åsrygger. Liker dårlig gjørmebunn.
  • Mat: Plankton, større fisk tar krepsdyrplankton og små fiskeyngel.
  • Utbredelse og biologi: Vanlig i hele det finske farvannet. Store stimer av Østersjøsild holder til på åpent hav, på jakt etter plankton og annen føde. Om natten finner den mat nær overflaten, og om dagen går den på dypere vann. Østersjøsild finnes nær kysten om våren, men utover sommeren forflytter den seg ut i havet, der den overvintrer.

Dette er den fisken som det fanges mest av i Finland, selv om den har blitt mindre populær som matfisk de siste årene. Like fullt er dette en deilig fisk som kan tilberedes på talløse måter.

Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page