10 20 40 60 cm

mittakaava < 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Lauri Urho

. All rights reserved.

Peledsik

Coregonus peled

  • Familie: Laksefamilien – Salmonidae
  • Lignende arter: Lagesild, sik
  • Størrelse: 20–45 cm, 300–1500 g.
  • Beskrivelse: Små peledsik minner om smale lagesild eller små sik, men større individer kan skilles fra andre sik ved den noe dypere kroppen. Linjen på ryggen er rettere, slik at kroppen blir mindre smalnende, nesten rektangulær. Kjevene er like lange, så peledsik mangler med andre ord den utstående underkjeven til lagesild og snuten som er typisk for andre sikarter. En mer vitenskapelig forskjell på peledsik og andre sik krever undersøkelser av første gjellebue. Peledsik har 50–65 gjellegitterstaver, flere enn noen andre sikarter.
  • Farge: Sidene er sølvfarget, buken er hvitaktig.
  • Formering: I de store innsjøene i Lappland gyter peledsik i desember, på grusbunn mindre enn 2–3 meter under isen.
  • Mat: Plankton og i mindre grad overflateinsekter og fiskeyngel.
  • Utbredelse og biologi: Introdusert i Finland fra Sibir. Selv om den er satt ut i flere innsjøer, er det først og fremst i de store innsjøene Lokka og Portipahta at den fra tid til annen har formert seg. Drastiske forandringer i vannivåer har imidlertid ofte ødelagt eggene, og bestandene er stort sett avhengige av utsetting. Peledsik er nærmere beslektet med lagesild enn med andre sik, og i likhet med lagesild går de i stim for å spise plankton på åpent hav.

Til tross for at den er i slekt med lagesild og andre sik, anses ikke peledsik som en god matfisk. Kjøttet er ganske mykt og smakløst, spesielt hos småfisk. Større peledsik kan saltes og spises rått (gravet).

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page