10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)

. All rights reserved.

Perccottus glenii

Perccottus glenii

  • Familie: Odontobutidae
  • Lignende arter: Abbor, hork, hvitfinnet steinulke, leirkutling, sandkutling, svartkutling, tangkutling
  • Størrelse: 10–20 cm, maks 25 cm.
  • Beskrivelse: Denne fremmede arten med det store hodet minner om en abbor, hork eller ulke, som familienavnet Perccottus antyder. Til forskjell fra kutlingene har den ikke sammenvokste bukfinner, men øynene ligger nesten på toppen av hodet. Det er liten eller ingen avstand mellom de to ryggfinnene. Første ryggfinne har 6–7 piggstråler. Andre ryggfinne og gattfinnen er kortere og mer avrundede enn hos kutlingene, og det samme gjelder halefinnen.
  • Farge: For det meste brunaktig, med store mørke flekker som kan danne et rutete eller stripete mønster. Mørke linjer på hodet, fra øynene.
  • Formering: Gyter i varmt, grunt vann innimellom vegetasjonen. Det er ikke registrert gyting i østlige deler av Finskebukta, men i området rundt Moskva legges eggene i juni juli. Hannen vokter aggressivt både gytestedet og eggene, og den har prøvd å bite folk som har kommet for nær med hånden.
  • Mat: Insektlarver, insekter og små krepsdyr, større individer tar fiskeyngel.
  • Utbredelse og biologi: Perccottus glenii er en ferskvannsfisk som stammer fra det fjerne østen. Den ble først introdusert som en akvariums- og damfisk til blant annet St. Petersburg tidlig på 1900-tallet. Rømte individer har siden funnet veien til de østligste delene av Finskebukta. Den har ennå ikke blitt registrert i finsk farvann, men har blitt fanget utenfor Estland. Denne fremmede arten finnes sannsynligvis utenfor finskekysten, i østlige deler av Finskebukta. Perccottus glenii har spredd seg til flere andre europeiske vassdrag. Den foretrekker stille eller sakteflytende vann.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page