10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho

. All rights reserved.

Piggvar

Scophthalmus maximus

  • Familie: Varfamilien – Scophthalmidae
  • Lignende arter: Rødspette, sandflyndre, skrubbe, slettvar
  • Størrelse: 25–40 cm, 0,5–2 kg, av og til større.
  • Beskrivelse: Skiller seg ut fra skrubbe ved at øynene normalt er på venstre side av hodet. Kroppsformen er også forskjellig. Piggvar er nesten rund, men når finnene står ut, ser den nærmest kvadratisk ut. Den har en mye større munn enn andre finske flyndrefisker, og den har skarpe tenner. Flyndrefisken som ligner mest på piggvar, er slettvar, men denne har ikke like kvadratisk kroppsform som piggvar. Slettvar ble første gang registrert i finsk farvann i 2008. Piggvar skilles best fra slettvar ved de tallrike skarpe beinknutene på øyesiden, som slettvar mangler.
  • Farge: Undersiden er alltid hvitaktig, og oversiden er mørkebrun med mørkere flekker.
  • Formering: Gyter rundt midtsommer. Eggene flyter når vannet har saltinnhold på minst 0,6–0,7 %. Gytingen begrenses dermed til øyene i Sørvest-Finland og sør for Ålandsøyene. Larvene befinner seg nær overflaten, der de driver med strømmen, og dette kan ha hjulpet piggvaren med å spre seg til finske farvann. Når de har blitt yngel, går de til bunnen, der de blir værende. Om sommeren oppholder de seg på få meters dyp, blant vegetasjon på sand- eller gjørmebunn. De vandrer til dypere vann (20–30 m) om vinteren.
  • Mat: Virvelløse bunndyr og småfisk, blant annet østersjøsild, sil og kutling.
  • Utbredelse og biologi: Piggvar er en ekte havfisk som ikke tåler lavt saltinnhold like godt som skrubbe. Finnes hovedsakelig utenfor sørvestkysten av Finland, der den utgjør bare 10 % av flyndrefiskene. Dukker av og til opp i nordlige deler av Bottenvika og østlige deler av Finskebukta.
Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page