10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

New York State Department of Environmental Conservation, Jouko Lehmuskallio, Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Regnbueørret

Oncorhynchus mykiss

  • Familie: Laksefamilien – Salmonidae
  • Lignende arter: Laks, ørret
  • Størrelse: 40-70 cm, 1-5 kg.
  • Beskrivelse: Hodet er mindre enn hos laks og ørret, og snuten er merkbart buttere. Kroppen er dypere enn hos laks og ørret. Til å være nært beslektet med stillehavslaks er regnbueørretens bukfinne ganske kort (8-12 stråler).
  • Farge: Mange små, svarte flekker dekker ryggen, sidene og hodet samt ryggfinnen, fettfinnen og bukfinnen. Ryggen er mørkegrå, sidene er sølvfarget og buken er lys. Et svært synlig kjennetegn er båndet i rosa til lys lilla på hver side av sidelinjen mot halen.
  • Formering: Gyter om våren på grusbunn i rennende vann. Det er ikke kjent at den formerer seg regelmessing i Finland, der alle regnbueørret enten har blitt satt ut eller har rømt fra oppdrettsanlegg.
  • Mat: Insektlarver, overflateinsekter, krepsdyr og småfisk.
  • Utbredelse og biologi: Utsetting av regnbueørret omfatter for det meste fisk av en størrelse som egner seg for stangfiske. Enkelte rømmer fra dammer og merder i oppdrettsanlegg. Det er vanlig å finne regnbueørret i fiskedisken i dagligvarebutikken. Regnbueørret stiller ikke så strenge krav til vannkvaliteten som Finlands andre laksearter. Derfor er det en populær art for oppdrett, selv om den ikke kan formere seg i vann som er for surt.
Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page