10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Lauri Urho

. All rights reserved.

Rognkjeks

Cyclopterus lumpus

  • Andre navn: Rognkall
  • Familie: Rognkjekser – Cyclopteridae
  • Lignende arter: Ingen
  • Størrelse: 10–15 cm.
  • Beskrivelse: Den merkelige kuleformen på denne fisken gjør at den vanskelig kan forveksles med andre arter i finsk farvann. Kammen med beinknuter på ryggen, kombinert med de tre radene med beinknuter langs hver side, gir fisken nærmest et sjusidet tverrsnitt. Et annet spesielt kjennetegn er at rognkjeks ser ut til å skjelve av kulde når man holder den i hånden. Den har et gelelignende fettlag under huden. Bukfinnene har utviklet seg til sugeskiver, som fisken bruker til å feste seg godt fast til steiner og andre gjenstander. Hodet og brystfinnene på hannen er større i forhold til kroppen enn hos hunnen.
  • Farge: Ryggen og sidene hos hunnene er mørkt grønnbrune, og buken er lys. Hannen er mørkere, med en rødaktig buk. Gytende hanner får en mørkerød farge over hele kroppen.
  • Formering: Gyter i mai–juni innimellom tang og tare nær land, på få meters dyp. Hannen vokter eggene og vifter regelmessig oksygenrikt vann over dem i løpet av den månedslange rugeperioden. Den rumpetrollignende yngelen holder en periode til på åpent hav før den suger seg fast til vegetasjonen for å skjule seg.
  • Mat: Bunnorganismer og småfisk.
  • Utbredelse og biologi: Forekommer over hele Østersjøen, men er sannsynligvis sjelden nord i Bottenvika. Rognkjeks tilbringer mesteparten av livet festet til steiner på havbunnen, og utenom gytetiden forflytter den seg bare over korte avstander. Etter gytingen går den ofte dypere enn 10 meter, og man har funnet flest eksemplarer på 20–40 meters dyp. Rognkjekt foretrekker kaldt vann, og om vinteren kan den gå på grunnere vann. I Finland fanges den sjelden, og den kan derfor være vanligere enn fangsten skulle tilsi. Veksten kan være noe hemmet, i likhet med andre arter i Østersjøen. I havet kan hunnen bli 60 cm lang og veie mer enn 5 kg.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page