10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Røye

Salvelinus alpinus

  • Familie: Laksefamilien – Salmonidae
  • Lignende arter: Bekkerøye, canadarøye
  • Størrelse: Vanligvis 30–75 cm, 0,3–1,5 kg, men større individer fanges regelmessig. Finnes også i en dvergvariant som bare blir 10–20 cm.
  • Beskrivelse: Som mange andre laksearter har også røye stor variasjon i utseendet. I Finland skiller man mellom en stor, rasktvoksende variant og en liten, saktevoksende dvergvariant. Har stor munn med tannrad, og kjeven går bakenfor bakre øyekant. Skjellene er svært små, og det er 123–152 langs sidelinjen.
  • Farge: Varierer mye etter tilholdssted, men kan brukes til å enkelt skille røye fra laks og ørret. Ryggen er mørk og sidene er vanligvis mørkebrune eller grønne. Enkelte individer kan ha lyse sider. Buken varierer fra rødaktig til gulaktig eller hvit. I gytetiden blir buken sterkt rød, spesielt hos hannene. De små røyene i elvene og innsjøene i Lappland har alltid rød buk. Sidene har lyse flekker som varierer fra gulaktige til røde. Fremkantene av buk- og gattfinnene er hvite, rygg- og halefinnene er mørke uten flekker.
  • Formering: Gyter sent på høsten, like før innsjøene fryser. Eggene legges mellom steiner eller grus på 3–5 meters dybde, enkelte ganger mye dypere. Dvergrøye kan gå opp elver for å gyte, ofte på grunt vann. Havrøye fra Nordishavet går opp Tanaelva (Tenojoki) for å gyte i det kalde vannet fra sideelvene.
  • Mat: Dvergrøye lever hele livet av plankton, små virvelløse bunndyr og insektlarver. Den rasktvoksende varianten blir raskt kjøttetende og tar små sik, krøkle og lagesild.
  • Utbredelse og biologi: Røye er Finlands nordligste art. Den har tilholdssted i mange av Lapplands innsjøer og elver, men vanligvis i form av dvergvarianten. Den store og rasktvoksende røya finnes i de store innsjøene i Lappland. Man finner også enkelte bestander i Vuoksi-vassdraget og i innsjøen Saimaa i Sørøst-Finland. Røye finnes ikke i Østersjøen.
Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page