10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Skrubbe

Platichthys flesus

  • Familie: Flyndrefamilien – Pleuronectidae
  • Lignende arter: Piggvar, rødspette, sandflyndre, slettvar
  • Størrelse: 20–35 cm, blir sjelden tyngre enn 1 kg.
  • Beskrivelse: Har karakteristisk nok vanligvis begge øynene på høyre side av hodet. Men dette er ingen sikker måte å identifisere arten på, siden noen medlemmer av denne familien kan være venstrevendte, på samme måte som mennesker kan være skeivhendte. Opptil en tredjedel av denne arten kan være venstrevendte. Skrubbe skilles best fra andre flyndrefisker ved den markerte vinkelen midt på rygg- og gattfinnen. Andre flyndrefisker har mer avrundede finner. Skiller seg også ut ved beinknutene langs sidelinjen, som bøyer svakt av oppover over brystfinnen.
  • Farge: Undersiden nesten alltid hvitaktig, siden med øyne varierer etter bunnen, fra brun til gråaktig og fra jevn farge til prikkete. Prikkene er ofte rustenrøde (kan forveksles med rødspette).
  • Formering: Avhengig av saltinnholdet i vannet. Ved saltinnhold på mer enn 1 %, som sør i Østersjøen, gyter skrubbe på dypt vann, og eggene flyter. Langs finskekysten gyter skrubbe i grunt vann fra mai til juni, og eggene blir liggende på bunnen på grunn av det lave saltinnholdet. Hannens melke er bare mobil når saltinnholdet når omtrent 0,6 %. Dermed avgrenses gytingen til kystområdene i sørvest.
  • Mat: Virvelløse bunndyr, spesielt skalldyr.
  • Utbredelse og biologi: Ganske vanlig i havområdene rundt Finland, men mindre vanlig nord i Bottenvika og i østlige deler av Finskebukta. Selv om skrubbe først og fremst er en saltvannsfisk, klarer den seg overraskende bra i vann uten salt. Om sommeren svømmer skrubbe fra Nordishavet oppover Tanaelva (Tenojoki), helt til innsjøen Pulmankijärvi. Skrubbe oppholder seg mest i ganske grunt vann, helst med gjørme- eller sandbunn, der de ligger delvis skjult. De forlater det varme vannet på sensommeren og slår seg til på dyp fra 10 til 30 meter.

En vanlig fisk å fange i sjøgarn. En god matfisk, og populær røkt. Høyrevendte flyndrefisker som fanges i finske havområder, er nesten alltid skrubbe, mens venstrevendte fisker med stor munn og mer avrundet form er piggvar. De to artene er lette å identifisere, selv om skrubben skulle være venstrevendt. Flyndrefisk med et uvanlig utseende bør alltid kontrolleres nøye i tilfelle det er en sandflyndre, rødspette eller slettvar blant dem. Rødaktive flekker er ingen fullstendig sikker måte å identifisere arten på.

Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page