10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
Scardinius erythrophthalmus & Abramis bjoerkna
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Sørv

Scardinius erythrophthalmus

  • Familie: Karpefamilien – Cyprinidae
  • Lignende arter: Mort, stam, vederbuk
  • Størrelse: 15–25 cm.
  • Beskrivelse: Store sørv har dyp og tettbygd kropp. Har dypere kropp enn mort, men ikke så dyp som brasme eller flire. Mindre individer ligner mye på mort. Bukfinnene ligger godt foran fremkanten av ryggfinnen, mens de hos mort ligger omtrent på samme nivå. Tydelig oppovervendt munn. Har litt større skjell enn mort: Sidelinjen har 40–43 skjell, mort har vanligvis 42–45.
  • Farge: Store sørv er ofte mørkere enn mort, og har et anstrøk av gullfarge på skjellene. Skilles lett fra mort ved den mørkerøde buk-, gatt- og halefinnen. Bryst- og ryggfinnene er også rødaktige. Finnene er rødere enn hos noen andre karpearter. Øynene er gule, noen ganger oransje, men aldri så røde som hos mort.
  • Formering: Gyter i mai juni i grunne viker med mye siv, når vannet har blitt 17–22 grader.
  • Mat: Bunnorganismer og plantedeler.
  • Utbredelse og biologi: Liker varme vann i Sør-Finland. Finnes i flere store innsjøer og er vanlig i kystområdene i Finskebukta. Mindre vanlig i Bottenvika. Foretrekker grunne, næringsrike innsjøer og viker med gjørmebunn. Bruker undervannsvegetasjonen til både skjul og føde.
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page