10 20 40 60 cm

mittakaava < 10 cm

         
© Copyright: Bilder:

www.scandfish.com, Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Steinsmett

Cottus poecilopus

  • Familie: Ulkefamilien – Cottidae
  • Lignende arter: Hornulke, hvitfinnet steinulke
  • Størrelse: 5–8 cm, maks 12 cm.
  • Beskrivelse: I likhet med de andre medlemmene i familien har steinsmett et bredt hode med øynene nesten øverst samt store og avrundede brystfinner som minner om vinger når den hviler på bunnen. Er svært lik hvitfinnet steinulke og kan forveksles med ferskvannsvarianten av hornulke. Den indrestrålen på bukfinnen er kortere enn den ytre finnestrålen, men har samme lengde som hos hvitfinnet steinulke. Halestilken (avstanden mellom bakkanten av gattfinnen og roten av halefinnen) er kortere enn gattfinnen hos både steinsmett og hvitfinnet steinulke. Hos innsjøvarianten av hornulke er disse like lange. Den piggete delen av gjellelokket bøyer seg oppover hos både steinsmett og hvitfinnet steinulke, men er rett hos hornulke.
  • Farge: Ryggen er lysebrun med ujevne mørkere markeringer. Prikkene på bukfinnene fremstår som tverrgående bånd, noe som mangler hos steinulken.
  • Formering: Eggene legges om våren, under steinene i reir som hannen har laget, og flere hunner bruker samme sted. Etter befruktningen vokter hannen eggene til de klekkes
    (ca. 4 uker).
  • Mat: Insektlarver og andre virvelløse bunndyr.
  • Utbredelse og biologi: I Finland er det først og fremst en ferskvannsart. I havet finnes den bare i ikke-saltholdig vann helt nord i Bottenvika. Steinsmett holder til nord og øst i Finland. Den forekommer i Lappland, med unntak av fylkene Enari og Utsjoki, og i de største innsjøene i Sørøst-Finland. I sør finnes det isolerte bestander i Fiskars (innsjøen Simijärvi) og Hyvinkää (innsjøen Hirvijärvi). Oppholder seg på steinbunn i kaldt, grunt og oksygenrikt vann, særlig rennende vann, men forekommer også i vannkanten i innsjøer. Der det også finnes hvitfinnet steinulke, går steinsmett vanligvis på dypere vann og ligger lenger oppe i elver. Ligger skjult blant steiner og tar korte turer for å finne mat når det mørkner.
Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page