10 20 40 60 cm

mittakaava < 10 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Svartkutling

Gobius niger

  • Familie: Kutlingfamilien – Gobiidae
  • Lignende arter: Leirkutling, sandkutling, svartmunnet kutling, tangkutling
  • Størrelse: 5–7 cm, maks 10 cm.
  • Beskrivelse: Mer tettbygd enn sand-, leir- og tangkutling, har en buttere snute og er litt større. Det som skiller den fra svartmunnet kutling, en temmelig ny fisk i finsk farvann, er at svartmunnet kutling blir mye større, er mer tettbygd og har en mer avrundet snute. I likhet med de fleste andre kutlinger har svartkutling sammenvokste bukfinner. Første ryggfinne har seks piggstråler og er mye høyere enn andre ryggfinne, som har bløtstråler. Piggstrålene på første ryggfinne kan stikke lenger ut enn finnemembranen, som går sammen med andre ryggfinne helt ved roten. Andre ryggfinne er mye lengre enn avstanden mellom bakkanten av finnen og halefinnen. Hos andre finske kutlinger er det omvendt, med unntak av svartmunnet kutling, som har en enda lengre andre ryggfinne.
  • Farge: Brun eller mørkebrun med uregelmessige mørkere stripelignende områder. En svært mørk fisk. Gytende hanner blir nesten helt svarte, og finnene viser bedre igjen.
  • Formering: Gyter om sommeren. Hannen finner seg et territorium på grunner med mye vegetasjon. Deretter inviterer han hunnen til å inspisere reiret, som han har laget på en ren og hard bunn. I likhet med andre kutlinghanner blir han igjen for å vokte eggene.
  • Mat: Små bunnorganismer.
  • Utbredelse og biologi: Svartkutling finnes langs kysten i området fra Virolahti i Finskebukta til Kristiinankaupunki i Bottenvika. Foretrekker å skjule seg i blæretang og på mer gjørmete bunn enn andre finske kutlinger.
Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page