10 20 40 60 cm

mittakaava < 10 cm

         
© Copyright: Bilder:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho

. All rights reserved.

Tangkutling

Gobiusculus flavescens

  • Familie: Kutlingfamilien – Gobiidae
  • Noe lignende arter: Leirkutling, sandkutling, svartkutling
  • Størrelse: 4–6 cm.
  • Beskrivelse: Som de fleste andre kutlinger har den lille tangkutlingen sammenvokste bukfinner og øyne oppå hodet. Den første ryggfinnen har 6–8 bløtstråler (vanligvis 7), sammenlignet med 6 hos andre lignende kutlinger.
  • Farge: Den mest fargerike av Finlands kutlinger. For det meste rødbrun, ryggen er olivengrønn med 3–4 store, lyse flekker. Stor svart flekk i en lys ring ved roten av halefinnen. Hannene har en lignende flekk på nivå med enden av brystfinnen. En rad med mindre flekker, annenhver svart og lyseblå, langs hele siden. Lyseblå striper går gjennom de rødaktige ryggfinnene, i mindre grad på halefinnen. Hannens farger blir sterkere under gytingen.
  • Formering: Fra juni til august. Hannen markerer et territorium blant tang og tare og lager et reir ved å grave ut et hulrom under en stein. Deretter lokker han hunnene inn for å gyte, og han blir igjen for å vokte eggene til de klekkes. Tangkutling gyter bare én gang, for så å dø.
  • Mat: Krepsdyrplankton.
  • Utbredelse og biologi: Tangkutling er en havfisk, og i finsk farvann finnes den sannsynligvis bare i området rundt Ålandsøyene, øygruppene i sørvest og i vestlige deler av Finskebukta. Det er den minst vanlige av Finlands små kutlinger. Den er ingen bunnfisk som andre kutlinger, men liker seg blant blæretang og ålegras. Lever i stimer, som kan være store. Fisk som fødes om sommeren, trekker til dypere vann om vinteren.
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page