10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho

. All rights reserved.

Tangstikling

Spinachia spinachia

  • Andre navn: Nebbsild, stingsild
  • Familie: Stingsildfamilien – Gasterosteidae
  • Lignende arter: Ingen i Finland
  • Størrelse: 8–15 cm.
  • Beskrivelse: Med sin merkelige form er tangstikling svært ulik de andre stiklingene i Finland. Den ser ut som en krysning mellom en havnål og en gjedde – hvis det hadde vært mulig! Den vifteformede halefinnen er typisk for stiklingene, og det samme er den smale halestilken, selv om denne er usedvanlig lang – mer enn en tredjedel av fiskens kroppslenge. Som hos de andre medlemmene i familien består første ryggfinne utelukkende av pigger. Det er 14–15 av de små piggene. Det er også typisk at også bukfinnene består av pigger. Andre ryggfinne og gattfinnen er like store og sitter like foran den lange halestilken. Munnen er i enden av en lang snut.
  • Farge: Ryggen er brungul, sidene har mørkere, svake markeringer. Buken er lys og sølvfarget.
  • Formering: Gyter i mai–juni blant blæretang, der hannen bygger et reir på 5–8 cm i diameter av biter av vegetasjon. Hannen vokter og vifter eggene og blir værende med yngelen etter at de har klekket, helt til de har brukt opp innholdet i plommesekken og kan klare seg selv. Man regner med at de voksne tangstiklingene dør etter gytingen.
  • Mat: Plankton og fiskeyngel.
  • Utbredelse og biologi: Tangstikling er en havfisk og kan ikke leve i ferskvann som de andre finske stiklingene. Den krever et saltinnhold på minst 0,5 %, og det begrenser utbredelsen til området mellom Kotka i øst og Kaskinen i Bottenvika. Den er mest vanlig rundt øyene i sørvest og rundt Ålandsøyene. Den tilbringer mesteparten av det korte livet, som bare er litt over et år, gjemt i blæretang eller ålegras. Tilbringer sannsynligvis vinteren på litt dypere vann. Tangstikling holder til for seg selv og gjemmer seg i vegetasjonen, klar til å overfalle byttedyr som kommer for nær. Kan skyte ut og snappe byttet, nesten som en gjedde.
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page