10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho

. All rights reserved.

Vanlig ringbuk

Liparis liparis

  • Synonym: Finnebremmet ringbuk
  • Familie: Ringbuker – Liparidae
  • Lignende arter: Ingen
  • Størrelse: 8–14 cm.
  • Beskrivelse: Med det store og runde hodet og fremre del av kroppen, samt den flate bakkroppen og halen med sammenhengende finner, er vanlig ringbuk en merkelig fisk. Huden er slimete og uten skjell. Brystfinnene er store og går sammen på undersiden av kroppen. Bukfinnene danner en sugeskive mellom brystfinnene.
  • Farge: Ujevne markeringer som ofte er mørkebrune. Noen ganger er fargen mørkere, nesten svart.
  • Formering: Gyter om vinteren mellom desember og februar. Eggene festes til vegetasjon under overflaten.
  • Mat: Spiser bunnorganismer.
  • Utbredelse og biologi: Sannsynligvis vanlig utenfor kysten av Finland, mellom Helsinki og Pori. Mindre vanlig i innerste deler av Finskebukta og Bottenvika, der den unngår elve- og bekkemunninger med lite eller ingen saltinnhold. Som de fleste andre kaldtvannsarter trives vanlig ringbuk på ganske dypt vann (minst 5–10 m) om sommeren. Finnes i grunnere vann om høsten. Står for det meste på bunnen, med sugeskiven festet til steiner og halen bøyd mot hodet.

Til tross for at vanlig ringbuk er svært utbredt, er det få som har sett den. Blir sjelden fanget av fangsredskaper og garn. Men den kan feste seg til søkkene og flytekulene på garn.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page