10 20 40 60 cm

mittakaava < 60 cm

         
Leuciscus idus & Rutilus rutilus Vederbuk & Stam
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Udenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Vederbuk

Leuciscus idus

  • Andre navn: Hirsling, id, raufjæring, årbuk
  • Familie: Karpefamilien – Cyprinidae
  • Lignende arter: Asp, gullbust, mort, stam, sørv, vimme
  • Størrelse: 25–50 cm, 0,5–1,5 kg, sjelden over 2 kg, maks 5 kg.
  • Beskrivelse: En robust fisk med rund, men ikke spesielt dyp kropp. Tykk halestilk. En rasktvoksende fisk som ofte er større enn andre medlemmer av karpefamilien. Skilles fra stam ved det butte og mer avrundede hodet, den innbuede gattfinnen og de mindre skjellene. Antall skjell langs sidelinjen (53–61) skiller vederbuk fra mort, sørv og gullbust. Skjellene til vimme og asp er nesten like små, eller mindre, men disse artene har en mye lengre gattfinne enn vederbuk (mindre enn 14 stråler). Vimme og asp har også et lengre og spissere hode.
  • Farge: Små vederbuk har mørk rygg og sølvfargede sider. Øynene er gule. Undersiden av finnene er rødaktig. Større fisk får et gyllent skjær på sidene.
  • Formering: Gyter i grunt vann så snart isen har smeltet. Går ofte opp elver og bekker, men kan også gyte i grunne deler av innsjøer og viker. Gyteleken varer vanligvis 3–4 dager, med mye ståk og rabalder.
  • Mat: Bunnorganismer og vegetasjon. Større vederbuk tar også småfisk.
  • Utbredelse og biologi: Finnes i ferskvann over hele Finland, så langt nord som sørlige deler av Lappland. Lever i store innsjøer, men også i elver og bekker. Vanlig i havet utenfor sør- og sørvestkysten. I Bottenvika finner man den også i elvemunninger. Mindre vederbuk går ofte i stim med andre karpefisker. Større vederbuk går i mindre grupper, og man regner med de følger faste ruter. Foretrekker klart, varmt vann, men tåler eutrofiering dårligere enn andre karpefisker. Vederbuk er en art som søker rennende vann for å gyte, og den er derfor utsatt for menneskeskapte hindringer.
Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page