10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Vimme

Vimba vimba

  • Familie: Karpefamilien – Cyprinidae
  • Lignende arter: Asp, gullbust, mort, sik, stam, sørv, vederbuk
  • Størrelse: 25–35 cm, sjelden over 2 kg.
  • Beskrivelse: Vimme ble tidligere klassifisert som en flire. De deler den lange gattfinnen, men flire har ikke fullt så dyp kropp. Den kan også minne om asp, men de har svært forskjellige munner: Hos vimme sitter munnen under den korte og avrundede snuten, mens asp har en stor munn med en utstående underkjeve. Vimme har en snute som ligner på sik, men vimme mangler fettfinnen. Skjellene er ganske små til å være en karpefisk, 57–63 langs sidelinjen.
  • Farge: Ryggen er mørk blågrå, sidene er sølvfarget. Bryst- og bukfinnen er rødgul ved roten, og øynene er gule. Gytende fisk er mer fargerike, ryggen blir nesten helt svart og sidene får et anstrøk av gult. Hos hannene blir roten av finnene på undersiden, gjellelokket og noen ganger hele buken lys oransje.
  • Formering: Forlater havet i mai juni for å gyte i elver, der den finner stein- eller grusbunn i rasktflytende vann uten vegetasjon. Hunnene legger eggene i et område som er klargjort av hannen, vanligvis i tre ladninger.
  • Mat: Virvelløse bunndyr og rogn av andre fisk.
  • Utbredelse og biologi: Selv om vimme egentlig er en ferskvannsfisk, finnes den i Finland bare i havet og i elver som renner ut i havet. De nordligste bestandene ser ut til å være i området rundt Vaasa, men det har også blitt gjort observasjoner av vimme i elver lenger nord. Vimme går langs kysten i små stimer, og de finner mat nær bunnen. Stimene kan gå over lange avstander på leting etter mat. Bestanden i Finland har gått nedover siden tidlig på 1900-tallet. Selv om vimme ikke vandrer så langt opp elver for å gyte som laksefisker, har de likevel blitt påvirket av dammer og andre menneskeskapte hindringer.
Andre arter i samme familie

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page