Blomster

Identifiser arter

Identifiser planter basert på kjennetegn! Farge, størrelse, bladform...

Søk etter arter med søkeord
Search tips
X
Search tips

-

Alle arter: bilder

Bla gjennom plantefamilier
Akeleiefrøstjerne Aksveronika Alsikekløver Amerikamjølke Amerikansk kubjelle Bakkekløver Bakkemynte Bakkeveronika Ballblom Bekkekarse Bekkestjerneblom Bendelløk Bergsvineblom Bitter bergknapp Bitterblåfjær Bjønnbrodd Blankveronika Blodstorkenebb Blodtopp Blokkebær Blåklokke Blålyng Blåmarimjelle Blåveis Brakkvalmue Bredflangre Brunkløver Bulmeurt Dagfiol Dikeforglemmegei Dvergmaure Engfiol Engforglemmegei Engkarse Engklokke Engnellik Engsmelle Engsoleie Engstorkenebb Engsyre Ettårsknavel Evjesoleie Fagerklokke Fagerknoppurt Filtkongslys Finsk nøkkerose Firkantperikum Fjellfiol Fjellflokk Fjellfrøstjerne Fjellpryd Fjellsmelle Fjellsyre Fjelltjæreblom Fjellveronika Fjørekoll Flekkgrisøre Flekkmarihand Flekkmure Flikbrønsle Fliktvetann Forglemmegei Frømelde Fuglereir Geitskjegg Giftkjeks Gjeldkarve Gjetertaske Gresstjerneblom Griseblad Groblad Grøftesoleie Grønnbrønsle Grønnkurle Gul frøstjerne Guldå Gullkløver Gulmaure Gulsildre Gulskolm Gåsemure Hagelerkespore Haredylle Harekløver Harerug Hasselurt Hengepiggfrø Hundekjeks Hundetunge Hvit jonsokblom Hvit nøkkerose Hvit skogfrue Hvitbergknapp Hvitkløver Hvitmaure Hvitrot Hårsveve Hønsegras Jonsokkoll Jordrøyk Jåblom Kalmusrot Kamilleblom Kantlyng Karve Kattehale Kjempesoleie Klengemaure Klistersvineblom Knerot Kongsspir Korallrot Kornblomst Korsknapp Kransmynte Krattsoleie Krekling Krushøymol Krypmure Krypsoleie Kvassdå Lappflokk Legepestrot Legesteinkløver Legeveronika Lerkespore Linnea Lundnyresoleie Lundstjerneblom Lungeurt Løpstikke Løvetann Marianøkleblom Marisko Markjordbær Markmalurt Maurarve Meldestokk Melkerot Mogop Mongolspringfrø Moselyng Moskusjordbær Myktvetann Myrfiol Myrflangre Myrmaure Nakkebær Nattfiol Nesleklokke Nikkebrønsle Norsk mure Nyresoleie Ormehode Ormerot Pastinakk Pilblad Prestekrage Ramsløk Reinrose Rosenrot Rundbelg Russekål Rustjerneblom Rutelilje Rød jonsokblom Rød trollbær Rødkløver Rødtvetann Sandarve Sandfiol Sandnellik Sandskrinneblom Sanikkel Selsnepe Setergråurt Setermjelt Sibirlerkespore Silkenellik Skjellrot Skjermsvever Skoggråurt Skogkløver Skogsalat Skogstjerneblom Skogstorkenebb Skredmjelt Skrubbær Skvallerkål Sløke Smalkjempe Småborre Småklengemaure Småmarimjelle Småstorkenebb Småsyre Smørbukk Snauveronika Snøsildre Snøsøte Sodaurt Solrose Spansk kjørvel Stankstorkenebb Stemorsblomst Stivdylle Stolthenrikmelde Stor myrfiol Storengkall Storklokke Stormarimjelle Stormaure Stortveblad Storvassoleie Storveronika Strandarve Strandbalderbrå Strandkryp Strandkvann Strandkål Strandreddik Sumpmaure Svarttopp Svensk skrinneblom Sverdlilje Såpeslør Såpeurt Sølvmure Søstermarihånd Tangmelde Tepperot Tettegras Tiggersoleie Tiriltunge Toppklokke Torskemunn Tranebær Tranehals Trollbær Turt Tusenfryd Tusengyllen Tveskjeggveronika Tyrihjelm Tyttebær Ugressbalderbrå Ugressklokke Vaniljerot Vanlig høymole Vanlig maigull Vanlig myrklegg Vanlig pengeurt Vannaloe Vass-slirekne Vassarve Vassoleie Veisennep Villøk Vrangdå Vårbendel Vårerteknapp Vårkål Vårmarihand Vårveronika Åkermynte Åkermåne Åkersvineblom Åkervortemelk

Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page