© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Blokkebær

Vaccinium uliginosum

  • Familie: Lyngfamilien – Ericaceae
  • Høyde: 15-70 cm. Dvergbusken forgrenet ved basen. Stengel rund med grå, korte hår.
  • Blomst: Nikkende. Krone hvit til rødaktig, kanneformet. Pollenbærer 4 eller 8. Pistillen har ett arr. Blomsterstanden en kvast med 1-3 blomster.
  • Blader: Blågrønne, matte, spadeformede. Nerver tydelige, kanter hele.
    Frukt: En kuleformet til eggformet, ofte noe kantet, gråblå og matthudet bær.
  • Voksested: Myrer, våtmarker, sumper med gran. I Nord-Finland også barskoger, og i Lappland fjellheier.
  • Blomstringstid: Mai–juni.

Familien Ericaceae er forholdsvis stor, og den består hovedsakelig av busker og dvergbusker der mange er fjell- eller myrarter. Slekten Vaccinium omfatter over 200 arter. Forekomstene dekker mye av den nordlige halvkule, men omfatter også fjell i tropiske områder. Noen av artene er høye busker eller trær.

Blokkebær er en dvergbusk med svært langt liv. Den kan bli opptil 100 år gammel. Den er en insektbestøvet plante med sterktluktende blomster som tiltrekker seg særlig plantevepser. Høstfargene til blokkebæren, som omfatter nyanser av mørklilla, oransje, gult og rødt, er svært dekorative.

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page