© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Gullkløver

Trifolium aureum

  • Familie: Ertefamilien – Fabaceae (Leguminosae)
  • Høyde: 15-35 cm. Stengel opprett, nedre del grenete.
  • Blomst: Krone uregelmessig (zygomorf), 6–7 mm. Fem kronblader, gyllengule, senere gulbrune: Øverst seglet, på sidene vingene og nederst 2 kronblader koblet til en kjøl. Den generelle formen på kronen er sommerfuglaktig. Fem begerblader, koblede, hårløse. Ti pollenbærere. Ett enkelt fruktblad. Blomsterstanden et tett, noe langstrakt hode 12–20 mm.
  • Blader: Vekselvise. Trebladet, blader omvendt eggformede, 1–1,5 cm lange, endeblad uten stilk. Akselblader lansettformede, 10–20 mm lange, koblet til bladstilken.
  • Frukt: En belg som ikke åpner seg, omsluttet av blomsterbegeret.
  • Voksested: Tørre enger, ofte i skråninger og veikanter.
  • Blomstringstid: Juli–august.

Gullkløver er en opprett, glatthårete toårig plante. I Finland er den en kulturspredt art (arkeofytt) som hovedsakelig finnes i innlandet. Den skiller seg fra andre gulblomstrete Trifolium-arter (musekløver, T. dubium, og krabbekløver, T. campestre) ved at den har blader der det siste bladet er uten stilk.

Gullkløveren ble trolig understøttet av svedjebruk. Senere har den funnet gunstige steder i spredt bevokste veikanter, på jorder, sandbanker og på lignende steder nær dyrket mark. I dag er gullkløver en truet art regionalt.

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page