© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Jonsokkoll

Ajuga pyramidalis

  • Familie: Leppeblomstfamilien – Lamiaceae (Labiatae)
  • Høyde: 10–25 cm. Stengel kraftig, opprett, hårete.
  • Blomst: Uregelmessig (zygomorf). Kronen toleppet, 10–18 mm lang, med 5 lyseblå, koblede kronblader. Øvre leppe kort, 2-flikete, nedre leppe 3-flikete. Blomsterbeger med 5 koblede, langhårete begerblader. Begerfliker smale og spisse, ca. 5 mm lange. Pollenbærere 4, festet på kronrøret. Pistill med 2 koblede fruktblader, firedelt fruktknute.
  • Blader: Motsatte og korsvis motsatt. Basale rosettblader har et elliptisk til spadeformet, 5–7 cm langt, hårete bladplate med avrundet tupp, gradvis avsmalnende base og grunntannede eller nesten hele kanter. Stengelblader tydelig mindre, uten stilk, elliptiske til spadeformede, hårete, med smal base, avrundet tupp og grunntannede kanter. Øvre blader ofte med et anstrøk av lilla.
  • Frukt: En firedelt spaltefrukt (schizocarp). Delfrukt oval, gulbrun.
  • Voksested: Glenner, beitemarker, skoglandskap med beitemarker, frodige enger, skoger.
  • Blomstringstid: Mai–juni.

Jonsokkoll er en vesteuropeisk flerårig plante med de østligste forekomster i Finland. Den spredte seg sannsynligvis til Finland under koloniseringen etter de svenske korstogene i årene 1050–1290.

I motsetning til de fleste medlemmene av familien Lamiaceae, er ikke artene av Ajuga duftende. Jonsokkoll har gått tilbake på grunn av reduserte beitemarker og beiting i skoglandskap. Siden det er en lavtvoksende plante uten utløpere, kan den ikke konkurrere med for eksempel gress. Frøene til denne arten har et oljete vedheng, en såkalt elaiosom, som tiltrekker seg maur på leting etter mat. På denne måten sprer maurene planten.

Det finnes to andre arter av Ajuga i Finland. Både storjonsokkoll (A. genevensis) og krypjonsokkoll (A. reptans) er prydplanter og av og til forvillede planter. Bladplatene til storjonsokkollen er stortannede, og pollenbærerne er mye lengre enn den øvre leppen på kronen. Jonsokkollen kan kjennes igjen på de opptil 50 cm lange utløpere. Disse artene kan krysse seg.

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page