© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Marisko

Cypripedium calceolus

  • Familie: Marihandfamilien – Orchidaceae
    (tidligere Frueskofamilien – Cypripediaceae)
  • Høyde: 20–60 cm
  • Blomst: Uregelmessig (zygomorf). Leppe stor, gul, utpreget konkav, poseaktig. Andre blomsterblader fem, rødbrune, de to bak leppen er gruppert sammen. Pollenbærere, griffel og arr sammenkoblet i en såkalt griffelsøyle, fruktbare pollenbærere to, arr tre. Blomstene er vanligvis enkeltsittende, noen ganger to eller tre sammen.
  • Blader: Uten stilk. Bredt til smalt elliptiske, med hele kanter. Ved basen av stengelen reduserte, slireaktige lavere blader som mangler bladplate.
  • Frukt: En kapsel. Svært små og støvaktige frø.
  • Voksested: Løvskog, frodig granskog og blandingsmyrer, næringsrike myrer, noen ganger på tørrere voksesteder. Bare på kalkholdig grunn.
  • Blomstringstid: Juni.

Den svært detaljerte bestøvningsmekanismen hos marisko er synlig i strukturen til blomsten. Den bestøves vanligvis av bier av slekten Andrena, som faller ned i den poseaktige leppen etter å ha landet på randen. Randen er glatt og vender innover. Derfor kommer ikke insektene ut samme vei som de kom inn. I den bakre delen av leppen er det gjennomsiktige prikker, såkalte vinduer, som leder bien gjennom en smal passasje mellom griffelsøylen og leppen. Når insektet strever seg ut passasjen, kommer ryggen først i kontakt med den store arroverflaten, og deretter en av de to pollenbærerne. Nå blir det festet et pollinium til ryggen på insektet. Plasseringen til arroverflaten foran pollenknappene sikrer krysspollinering.

Marisko er en fredet art i Finland.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page