© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Skogkløver

Trifolium medium

  • Familie: Ertefamilien – Fabaceae (Leguminosae)
  • Høyde: 20-45 cm. Stengel buktet (ofte i sikksakk), spredt hårete.
  • Blomst: Krone uregelmessig (zygomorf), 12-20 mm. Rødlilla kronblader fem: Øverst seglet, på sidene vingene og nederst 2 kronblader koblet til en kjøl. Den generelle formen på kronen er sommerfuglaktig. Begerblader fem, koblede. Ti pollenbærere. Ett enkelt fruktblad. Blomsterstanden et kuleformet hode, diameter 20–40 mm.
  • Blader: Vekselvise. Trebladede, dypgrønne småblader elliptiske, tannede, 2–6 cm lange. Akselblader lineære til lansettformede, langspisse, delvis koblet til bladstilken.
  • Frukt: En belg som ikke åpner seg, omsluttet av blomsterbegeret.
  • Voksested: Enger, veikanter, frodige skoger.
  • Blomstringstid: Juni–august.

Skogkløveren er en flerårig skogplante som har en oppstigende, noe sikksakket stengel. Den ligner på rødkløveren (T. pratense), men skiller seg fra den ved at den mangler hvite markeringer på bladene og ved at den har smalere og mer langspisse akselblader.

Skogkløveren trives i åsskoger og steinete enger i løvskoger. Den trives i områder med menneskelig aktivitet, som rydninger og moderat beiting.

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page