© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Tyttebær

Vaccinium vitis-idaea

  • Familie: Lyngfamilien – Ericaceae
  • Høyde: 5–30 cm
  • Blomst: Kanneformet, 5–8 mm, nikkende. Kronen er fireflikete, hvit til rød. Blomsterstanden er en tett, endestilt klase.
  • Blader: Overvintrende, læraktig og blank, oval til spadeformet. Den øvre overflaten er mørkegrønn, og undersiden er lysegrønn med mørke flekker.
  • Frukt: Et blankt, rødt, kuleformet bær.
  • Voksested: Tørr og fuktig barskog, frodig blandingsskog, gransumper, myrer, bergområder, fjellheier, åkerkanter, veikanter osv.
  • Blomstringstid: Juni–juli.

Familien Ericaceae er ganske stor, og den består hovedsakelig av busker og dvergbusker der mange er fjell- eller myrarter. Slekten Vaccinium omfatter over 200 arter. Forekomstene av slekten dekker mye av den nordlige halvkule, men omfatter også fjell i tropiske områder. Noen av artene er høye busker eller trær.

Tyttebær er det viktigste skogsbæret i Finland. Det plukkes i store mengder både til privat bruk og for salg. Det er spesielt vanlig i solrike og ganske tørre barskoger i Sør- og Midt-Finland. Det er også opprinnelsen til skogstypen Vaccinium i det finske systemet for klassifisering av skogstyper. Tyttebær tåler godt skogsbranner og forsvinner heller ikke etter skogdrift, siden den reproduserer seg effektivt ved hjelp av den underjordiske stengelen.

På avstand kan tyttebær forveksles med melbær(Arctostaphylos uva-ursi). Bladene fra begge arter har blitt brukt som legemiddel for nyreproblemer og for urinveisinfeksjoner. Til forskjell fra blåbær er bladene til tyttebær og melbær overvintrende.

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page