'Alboroseus'

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Vårerteknapp

Lathyrus vernus

  • Familie: Erteblomstfamilien – Fabaceae (Leguminosae)
  • Høyde: 20–40 cm
  • Blomst: Kronen uregelmessig (zygomorf), forholdsvis stor, nikkende, mørk lilla først og blir etter hvert blå. Kronblader fem: Øverst seglet, på sidene vingene og nederst to kronblader koblet til en kjøl. Den generelle formen på kronen er sommerfuglaktig. Seglet noe rundt, tagget. Vingene like store som kjølen. Kjølen vendt oppover. Begerblader fem, koblede. Ett enkelt fruktblad. Ti pollenbærere. Blomsterstanden en aksillær, ofte énsidig klase med 3–10 blomster.
  • Blader: Vekselvise. Likt finnete, mangler klatretråder, småblader i 2–4 par, tynne, hårløse, elliptiske med en kort spiss i enden. Akselblader tydelige, brede.
  • Frukt: En mørk brun belg.
  • Voksested: Næringsrike løvskoger, fuktige skoger.
  • Blomstringstid: Mai–juni.

Vårerteknappen er en eurosibirsk, noe kontinental art. Den blomstrer tidlig om våren i næringsrike skråninger med trær, eller blant dvergbusker i fuktig granskog med Oxalis-myrtillus. Blomsterfargen går mot blå etter hvert som den blir eldre.

Man kan skille vårerteknappen fra de mindre kjente, nære slektningene, knollerteknappen (L. linifolius) og svarterteknappen (L. niger), ved hjelp av dens brede, eggformede blader. Etter at planten har blomstret, fortsetter bladene å vokse gjennom sommeren.

Vårerteknappen er giftig, og en delvis fredet art. Det er forbudt å selge den eller plukke den med tanke på salg (bortsett fra på Åland).

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page