Fugler

Søk etter arter med søkeord
Search tips
X
Search tips

-

Alle arter: bilder

Bla gjennom familier
Aftenfalk Alke Alkekonge Bergand Bieter Bjørkefink Blåmeis Blåstjert Blåstrupe Bokfink Boltit Brudeand Brunnakke Brushane Buskskvett Bydue Båndkorsnebb Dobbeltbekkasin Dompap Duetrost Dvergdykker Dvergfalk Dverggås Dverglo Dvergmåke Dvergsnipe Dvergspett Dvergspurv Dvergsvane Dvergterne Egretthegre Enghauk Enkeltbekkasin Fasan Fiskemåke Fiskeørn Fjellerke Fjelljo Fjellmyrløper Fjellrype Fjellvåk Fjæreplytt Flaggspett Fossekall Fuglekonge Fuglekongesanger Furukrossnebb Gjerdesmett Gjøk Gluttsnipe Grankorsnebb Granmeis Gransanger Gravand Gråfluesnapper Grågås Gråhegre Gråmåke Gråsisik Gråspett Gråspurv Gråstrupedykker Gråtrost Grønnfink Grønnsisik Grønnstilk Gulerle Gulsanger Gulspurv Haukugle Havelle Havørn Heilo Heipiplerke Hettemåke Horndykker Hornugle Hortulan Hubro Hvitkinngås Hærfugl Hønsehauk Isfugl Jerpe Jordugle Kaie Kanadagås Kattugle Kjernebiter Kjøttmeis Knekkand Knoppsvane Kongeørn Konglebit Kornkråke Kortnebbgås Krikkand Krykkje Kråke Kvartbekkasin Kvinand Laksand Lappfiskand Lappiplerke Lappmeis Lappspove Lappspurv Lappugle Lavskrike Lerkefalk Linerle Lirype Lomvi Låvesvale Løvsanger Makrellterne Mandarinand Munk Musvåk Myrhauk Myrrikse Myrsnipe Måltrost Møller Nattergal Nøttekråke Nøtteskrike Orrfugl Perleugle Pilfink Pirol Polarmåke Polarsisik Polarsnipe Praktærfugl Rapphøne Ravn Ringdue Ringgås Ringtrost Rosenfink Rovterne Rugde Rødhalsgås Rødnebbterne Rødstilk Rødstjert Rødstrupe Rødvingetrost Rørdrum Sandlo Sandløper Sandsvale Sanglerke Sangsvane Sidensvans Siland Sildemåke Sitronerle Sivhauk Sivhøne Sivsanger Sivspurv Sjøorre Skjeand Skjeggmeis Skjære Skjærpiplerke Skogdue Skogsnipe Slagugle Smålom Småspove Snadderand Snøspurv Snøugle Sothøne Sotsnipe Spettmeis Spurvehauk Spurveugle Steinskvett Steinvender Stellerand Steppehauk Stjertand Stjertmeis Stokkand Storfugl Stork Storlom Storskarv Storspove Strandsnipe Stripegås Stær Svartand Svartbak Svartglente Svarthalespove Svarthvit fluesnapper Svartmeis Svartspett Svartstork Svartsvane Svartterne Svarttrost Svømmesnipe Sædgås Taffeland Taksvale Teist Temmincksnipe Tereksnipe Tjeld Toppand Toppdykker Tornirisk Tornsanger Tornskate Trane Trekryper Trelerke Trepiplerke Tretåspett Tundragås Tundrasnipe Turteldue Tyrkerdue Tyvjo Tårnfalk Tårnseiler Vandrefalk Vannrikse Varsler Vepsevåk Vierspurv Vipe Åkerrikse Ærfugl

Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page