© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki. All rights reserved.

Alkekonge

Alle alle

  • Beskrivelse: En liten, svart og hvit alkefugl på størrelse med en stær.
  • Størrelse: Lengde 19-21 cm, vingespenn 34-38 cm, vekt
    140-192 g.
  • Reir: Eggene legges rett på fjellhyller på havklipper.
  • Hekking: Ett egg legges i juni og ruges av begge foreldrene i 28–31 dager. Fugleungene mates i reiret i 27–30 dager til de kan fly og finne mat selv.
  • Utbredelse: Hekker i tette kolonier i bratte klippevegger nordvest i Atlanterhavet og i Nordishavet. Den totale bestanden i det arktiske området antas å være 8–18 millioner par. Omflakkende individer observeres regelmessig i Finland, som oftest senhøstes og om vinteren.
  • Trekkforhold: Forlater hekkekoloniene i august, og vender tilbake i februar–april. Overvintrer i havområdene i Nord-Atlanteren og Nordishavet (avhengig av isforholdene).
  • Føde: Små virvelløse havdyr og fisk.
  • Rop: Forskjellige leende og trillende rop. Et summende kor av rop fra koloniene kan høres over lange avstander.

En liten og kraftig sjøfugl med kort hals og kort nebb, på størrelse med en stær. Den har svart hode, bryst og rygg. Det er en smal, hvit stripe på vingene bak flygefjærene og enkelte synlige hvite striper langs ryggen, formet av hvite kanter på enkelte fjær. Mørke undervinger, til forskjell fra andre alkefugler. Buken og kloakkåpningen er hvit. I vinterdrakt er underdelen helt hvit. Beina er brune eller grå, nebbet og irisene er svarte.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page