0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Fjellvåk

Buteo lagopus

  • Beskrivelse: En stor rovfugl, større og med lengre vinger enn musvåken. Det beste kjennetegnet er stjerten, som er hovedsakelig hvit med et svart endebånd.
  • Størrelse: Lengde 49–59 cm, vingespenn 123–140 cm, vekt 520–1.370 g. Hunnen er størst.
  • Reir: Laget av kvister, fôret med mose og lav og tørt gress, typisk nær tretopper (vanligvis furu), i fjellvegger eller mellom store kampesteiner. Reirbyggingen pågår hele sesongen, og det samme reiret kan brukes i mange år.
  • Hekking: 2–6 egg (alt etter hvor godt smågnagerår det er) som ruges av hunnen i en måneds tid. Ungene er flyvedyktige innen 34–45 dager.
  • Utbredelse: Hekker i finsk Lappland, men kan ses andre steder i forbindelse med trekket. Det er 500–4.000 par i Finland. I dårlige smågnagerår er det ikke alle som hekker.
  • Trekkforhold: Trekker sør og sørvest i oktober og overvintrer i Sentral-Europa eller Sør-Russland. Vender tilbake mars–tidlig mai. I gode smågnagerår kan den overvintre ved dyrket mark, ofte i stort antall (sist vinteren 2008/2009).
  • Føde: Nær 90% av føden består av små pattedyr (spesielt smågnagere).
  • Rop: Et langvarig, klagende mjauende rop.

Fjellvåken er større og kraftigere enn musvåken. Hodet og halsen er blekgul, og buken er svart. Den flyr på samme måte som musvåken. Undersiden av vingene er overveiende hvit, med en mørk flekk nær albuen. Den hvite stjerten har et svart endebånd. Når man ser de øvre delene, er den hvite gumpen og stjerten gode kjennetegn som også er synlige i dårlig lys og på lang avstand. Ungfugler har gulaktig hode, med lysere hake og hals. Sidene har langsgående striper. Vingekanten har ikke samme svartfarge som de voksne, og den svarte halespissen er mindre tydelig. Fargene varierer betydelig på fugler i alle aldre. Fjellvåken har gule bein der den øverste delen er dekket av fjær, blåaktig nebb med gul vokshud og brune iriser (gule på ungfugler).

Fjellvåken speider etter bytte fra luften eller fra en høy utsiktsplass. De kan ofte kretse i lengre perioder (jamfør musvåk).

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page