0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jouko Lehmuskallio, M., W. & F. von Wright: Pohjolan linnut värikuvin. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Grågås

Anser anser

  • Beskrivelse: En stor grå gås med en blek blågrå farge på de øvre vingefjærene. Nebbet er relativt stort, og det har en rosaaktig oransjefarge.
  • Størrelse: Lengde 74-84 cm, vingespenn 149-168 cm, vekt 3-4,2 kg.
  • Reir: Lav haug med plantemateriale, fôret med fjær og dun, med hvitt dun i midten av reiret og gråaktig dun rundt kanten.
  • Hekking: 3–9 egg (i gjennomsnitt 4,8) som legges fra midten av april og ruges i 27–29 dager. Gåsungene kan fly innen ca. to måneder.
  • Utbredelse: I Finland hekker grågåsa på øyer og strender i Østersjøen. Fra slutten 1800-tallet gikk artens finske bestand drastisk tilbake på grunn av jakt og forstyrrelse, men siden 1950 har bestanden økt jevnt. Det antas å være 3000–4000 par i den nåværende bestanden.
  • Trekkforhold: Overvintrer i Vest- og Sørvest-Europa. Samler seg i flokker fra slutten av juli før trekktiden i august til september. Vender tilbake tidligere enn andre gjess om våren, hovedsakelig i april.
  • Føde: Hovedsakelig gress, som beites på gresskledde holmer og strandenger. Beiter noen ganger i vannet, hovedsakelig på alger.
  • Rop: En skarp, raspende snadring.

Grågåsa er Finlands største grågåsart. Den har et kraftig nebb som er rosaaktig oransje, mens ungfugler i begynnelsen har et grønngråaktig nebb som raskt blir oransje. Irisene er brune. De øvre delene av vingene er hovedsakelig blågrå, noe som gjør fuglen enkel å kjenne igjen, særlig i flukt. Voksne har blekrosa bein, mens ungfuglene har gråaktige bein.

Grågåsa flyr med rolige vingeslag og svømmer med stjerten hevet (men ikke så høyt som sædgåsa). Flokker på trekk, som består av opptil 30–40 fugler, flyr i V-formede trekk eller ujevne rader.

Grågåsa skifter fjær om sommeren, og mister vingefjærene en kort periode (2–3 uker). Den flyr da lite og er sky og forsiktig. Hvis den overraskes av et rovdyr, senker fuglen halsen til bakken for å gjemme seg, eller den svømmer så dypt i vannet at bare hodet er synlig.

Det antas at grågåsa er den ville forgjengeren til tamgåsa.

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page