0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M., W. & F. von Wright: Pohjolan linnut värikuvin. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Havørn

Haliaeetus albicilla

  • Beskrivelse: En svært stor ørn med brede vinger, ganske kort stjert, lang hals og et sterkt nebb. I flukt ser den ut som et “flygende teppe”.
  • Størrelse: Lengde 76–94 cm, vingespenn 190–240 cm, vekt: hann 3,8–4,2 kg, hunn 4–6 kg.
  • Reir: Svært stort reir laget av pinner, typisk nær toppen av en furu (men vanligvis ikke på selve tretoppen som fiskeørnen), brukes i mange år.
  • Hekking: 1–3 egg (vanligvis 2) som legges fra tidlig i april, ruges av begge foreldrene i 42–45 dager, men bare i korte perioder av hannen. Ungene er flyvedyktige innen 70-77 dager. Vare og sensitive for forstyrrelser i hekketiden. Fuglene blir kjønnsmodne innen 5–6 år.
  • Utbredelse: Hekker langs kysten av Finland og rundt større innsjøer og vannreservoar i finsk Lappland. Bestanden har økt fra slutten av 1970-tallet og er i dag på 370 par.
  • Trekkforhold: Trekker til områder rundt Østersjøen og Nordsjøen i september–november og vender tilbake i april–mai. Noen fugler overvintrer i Finland, spesielt på Åland og øyene i sørvest. Havørner som hekker nær Polhavet, trekker også gjennom Finland.
  • Føde: Fisk, fugler og åtsler.
  • Rop: En serie rop som minner om gråmåkens rop.

Havørnen er en svær fugl med lange, brede vinger. Den kileformede stjerten er forholdsvis kort. Den har stort nebb og ganske lang hals. På grunn av den rektangulære profilen på de lange, brede vingene, kan den minne om et enormt “flygende teppe” med omtrent like stort hode som stjert.

Voksne fugler er brune med gulaktige hoder og en hvit stjert. Ungfugler er mørkere rødbrune med svarte spisser på fjærene. Stjerten er mørk, men skinner noen gangen blekt mot himmelen sett fra bakken. Ungfugler har en smal, hvit stripe langs vingedekkfjærene på undersiden av vingene, og hvitaktige flekker på armhulefjærene. Havørnen får sin voksne fjærdrakt når den er 4–5 år. Ungfuglene er nesten like de voksne, men spissen på den hvite stjerten kan ha et smalt, mørkt bånd.

Havørnen har gule bein uansett alder. Eldre fugler har gult nebb, vokshud og iris. Ungfugler har svart nebb, grønnbrun vokshud og brune iriser.

I Finland gikk bestanden av havørn drastisk ned på slutten av 1800-tallet på grunn av jakt. Bestanden var lavest på 1920-tallet, men tok seg opp etter det. På 1960- og 70-tallet fikk den problemer med å formere seg på grunn av forurensning, og med en fødselsrate helt nede i 4 ørnunger for hele Finland, var den nær ved å bli utryddet her. Takket være arbeidet til naturvernere som hjalp ørnene gjennom vinteren ved å skaffe mat som ikke var forurenset, har bestanden økt på nytt, og arten har blitt et symbol på vellykket naturvern.

Andre arter i samme familie

Follow us!

Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page