0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Hvitkinngås

Branta leucopsis

  • Beskrivelse: En mindre gås med tydelige svarte, hvite og grå markeringer.
  • Størrelse: Lengde 58–70 cm, vingespenn 120–142 cm, vekt 1800–2000 g.
  • Reir: Laget av forskjellig plantemateriell og fôret med dun.
  • Hekking: Legger 2–9 egg (mest vanlig med 4–5) som ruges i 24–25 dager. Gåsungene kan fly innen 40–45 dager etter hekkingen. Bygger reir på tørt land, ofte i kolonier.
  • Utbredelse: Det naturlige hekkeområdet strekker seg over Novaya Zemlya, Svalbard og Grønland. Tidligere sett i Finland bare på gjennomflyvning, men i dag hekker den langs mesteparten av den finske kysten, fra Kokkola til Virolahti, og på vann i innlandet, som innsjøene Oulujärvi, Päijänne og Vesijärvi (nær Lahti). Hekket i Finland først tidlig på 1980-tallet, men innen 2011 var den nasjonale hekkebestanden på 7000 par, med over 1000 par i Helsinki-området. Overvintrer rundt Nordsjøen, i Storbritannia og Nederland.
  • Trekkforhold: Den arktiske bestanden trekker sørover i september til november, hovedsakelig i oktober, og den vender tilbake i april–juni (hovedsakelig rundt midten av mai). Fugler som hekker i Finland, trekker sørover senere på høsten enn de arktiske hekkerne og vender nordover igjen tidligere om våren.
  • Føde: Ulike planter fra enger ved vann, jorder og plener.
  • Rop: Tonen til trekkfuglene ligner på hundebjeff.

Hvitkinngåsen har askegrå rygg og gråhvit buk. Den ligner på kanadagåsen, men har hvit panne, og den svarte fargen på halsen går ned til brystet med en klar grense mot den hvite buken, mens denne grensen går nederst på halsen til kanadagåsen. Hvitkinngåsen mangler også den typiske brune fargen til kanadagåsen. Unge hvitkinngjess har grå striper på de svarte delene av fjærdrakten, og de brune markeringene nær spissen av rygg- og vingefjærene kan finnes også etter fjærskiftet, slik at de svarte delene av fjærdrakten er brune også den andre sommeren. Hvitkinngåsen har svarte nebb og bein, samt brune iriser.

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page