0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Knoppsvane

Cygnus olor

  • Beskrivelse: En stor, hvit vannfugl. Ungfuglene har en lys brungrå fjærdrakt.
  • Størrelse: Lengde 140–160 cm, vingespenn 200-240 cm, vekt 9-13 kg.
  • Reir: Store reir laget av siv (noen ganger sjøgress), på land eller flytende i sivet.
  • Hekking: 3–10 egg (i gjennomsnitt 5,8) som legges fra slutten av april og ruges i 35–38 dager. Ungene kan først fly når de er 4 ½ måneder gamle (135 dager).
  • Utbredelse: Vanligst i kystområder i Vest- og Sørvest-Finland. Hekker nær vann. Første hekking i Finland ble observert så sent som i 1934, på Åland. Artens finske bestand har økt frem til de siste årene, og den omfatter nå mellom 6000 og 8000 par.
  • Trekkforhold: Overvintrer i Finland, men avhengig av isforholdene trekker mange fugler til sørligere deler av Østersjøen, noen ganger helt til danske farvann. Trekkfuglene vender tilbake i mars–april.
  • Føde: Vann- og strandplanter.
  • Rop: Høres sjelden.

Knoppsvanen er en stor og hvit vannfugl. Stjerten er lang og kileformet, noe som skiller knoppsvanen fra andre hvite svaner i Finland. Voksne knoppsvaner har karakteristiske knortede nebb i oransje og svart. Markeringene på nebbet til sangsvanen og dvergsvanen er gule og svarte. Knoppsvaner svømmer med den tykke halsen og vingene lett hevet. Hannene og hunnene er forholdsvis like, men hannene har en større knøl på nebbet. Ungene er brunere eller gråere enn unger av andre svanearter. Nebbene er rosaaktige og svarte i stedet for oransje. De mister gradvis de gråbrune fjærene i løpet av sommeren, og utvikler den hvite fjærdrakten til de voksne. Knoppsvanene er relativt stille, men hissende lyder kan av og til høres. Når de flyr, høres vingeslagene tydelig, og dette er også et typisk trekk ved denne arten, ettersom sangsvanens vingeslag er langt mindre hørbare.

Knoppsvanen er Finlands tyngste fugl. Eggene er også de største fugleeggene i Finland, og de blir rundt 15 cm lange. Spredning til de nordlige delene av Finland begrenses av det faktum at de unge fuglene ikke kan fly før det har gått flere måneder.

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page