0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Kortnebbgås

Anser brachyrhynchus

  • Beskrivelse: En grågås som er lett å kjenne igjen under god sikt, på formen og fargen på nebbet.
  • Størrelse: Lengde 61-76 cm, vingespenn 137-161 cm, vekt 2,8-3,5 kg.
  • Reir: Lav haug med plantemateriale på tørt land.
  • Hekking: 3–5 egg ruges i 26–27 dager. Ungene lærer å fly innen 56 dager. Hekker i spredte kolonier i fjellområder. Hekker ikke i Finland.
  • Utbredelse: Hekker på den arktiske tundraen og fjellene på Svalbard, Island og Grønland. Overvintrer i Nordvest-Europa hovedsakelig rundt Nordsjøen.
  • Trekkforhold: Sjeldent på trekk gjennom Finland, men observasjoner har blitt hyppigere de siste tiårene. Kan sees ved høsttrekket i september til oktober, og i større antall i april til mai, ofte blant flokker med andre grågåsarter.
  • Føde: Ulike vann- og strandplanter. Beiter også på stubbjorder i overvintringsområder.
  • Rop: Ligner de snadrende ropene til sædgåsen, men ligger høyere i tonenivå.

Kortnebbgåsa ligner på sædgåsa, og den ble tidligere regnet som en underart. Nebbet er buttere enn på sædgåsa, og det er svart og rosa i stedet for oransje. Mens hodet og halsen er mørkere enn på sædgåsa, er ryggen blekere, noe som er nyttig for å gjenkjenne den i flukt. Kortnebbgåsa har rosa bein, mens sædgåsa har oransje. Ungfuglene ligner på sædgåsungene, men nebbet er tydelig kortere.

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page