0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Mervi Wahlroos, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Musvåk

Buteo buteo

  • Beskrivelse: En mellomstor rovfugl med brede vinger, kort hals og en ganske kort stjert – omtrent så lang som vingene er brede.
  • Størrelse: Lengde 46–58 cm, vingespenn 110–132 cm, vekt
    550–1 100 g. Hunnen er størst.
  • Reir: Vanligvis i bartrær, litt nedenfor tretoppen. Laget av kvister, fôret med lav og mose, og pyntet med bladrike greiner. Kan også overta og forbedre reirene til andre rovfugler, kråker eller til og med ekorn. Ett reir kan brukes i mange år.
  • Hekking: 2–6 egg legges fra slutten av april og ruges av begge foreldrene i 34–35 dager. Ungene er flyvedyktige innen 40–42 dager.
  • Utbredelse: Hekker i Finland så langt nord som det sørlige Lappland. Trives i grenseområdet mellom store skoger og dyrket mark. Det antas å være 5 000–7 000 hekkende par i Finland.
  • Trekkforhold: Kan begynne å trekke sørover i august, mens hovedtrekket er sent i september / tidlig i oktober. Vender tilbake fra tidlig mars, mens hovedtrekket nordover er sent i april. Overvintrer noen ganger i Finland (når det er nok av smågnagere), men overvintrer vanligvis i Afrika (ssp. vulpinus) og Europa (ssp. buteo).
  • Føde: Små pattedyr, slanger, frosker og ungfugler, av og til insekter, mark osv.
  • Rop: Typiske mjauende rop som bærer over lange avstander.

Musvåken har brede vinger med avrundede vingespisser. I flukt er fjærene spredt og vingene er hevet i en svak V-form. Når den svever, er vingene nesten horisontale. Ellers når den flyr, flakser den 4–5 ganger før den svever med vingene horisontalt eller lett hevet (jamfør vepsevåk).

Det finnes to underarter i Finland. Fuglene av den mer vanlige underarten vulpinus er blekere enn underarten buteo, og de mørke båndene på den rustfargede stjerten er smalere enn de lysere båndene. Våker av underarten buteo hekker på Åland. De er tyngre med en mørkere brunfarge, og de mørke båndene på stjerten er bredere enn de lyse båndene. Musvåken har gule bein, et blåaktig nebb med gul vokshud, og iris som varierer fra gulbrun til mørkebrun.

Musvåken får øye på byttet fra en høy utsiktsplass eller ved å sveve over et godt jaktterreng. Den kan også kretse i korte perioder (jamfør fjellvåk).

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page