0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Ringgås

Branta bernicla

  • Beskrivelse: Liten, mørk gås.
  • Størrelse: Lengde 55-62 cm, vingespenn 105-117 cm, vekt 860-1250 g.
  • Reir: Lave reir bygget i groper av gress, mose og dun.
  • Hekking: Vanligvis 3–5 egg som ruges i 24-26 dager. Ungene er flyvedyktige innen 40 dager.
  • Utbredelse: Hekker i kystområdene av den sibirske tundra. Ofte sett i Finland i trekktiden, med enkelte sommer- og vinterobservasjoner.
  • Trekkforhold: En vanlig trekkfugl i Finskebukta i slutten av mai og september til oktober. Flokker med tusenvis av fugler kan observeres i flukt over Finland. Overvintrer rundt Nordsjøen, i Storbritannia, Nederland, Tyskland og Danmark.
  • Føde: I hekkeområdene beiter den på fjellplanter som soleie (Ranunculus), myrull (Eriophorum) og syrer (Oxyria). På trekk og i overvintringsfarvann beiter ringgåsa på ålegress (Zostera). I 1930-årene tvang imidlertid et soppvirus på ålegresset ringgåsa til å beite på salturtplanter og alger eller enger i vannkanten. Kan også beite på mollusk og krepsdyr.
  • Rop: Summende og mumlende lyder kan høres fra ringgåstrekk.

Ringgåsa er en liten, mørk gås. Hodet, halsen og brystet er helt svart, med unntak av en hvitaktig, sigdformet markering på siden av halsen som bare finnes på voksne fugler. Ryggen og underdelene av ringgåsa er også mørkere enn på hvitkinngåsen. De mørkere delene på unggjessene er brunaktige, med blekere flanker og hvite spisser på håndsvingfjærene og halefjærene, som beholdes til fjærskiftet i gjessenes andre sommer. Ringgjessene har svarte nebb og bein, mens ungfuglenes nebb har en rød tupp. Irisene er brune. Nesten alle fugler som observeres i Finland, er av den mørkbukede rasen Branta bernicla bernicla, men det har også vært enkelte observasjoner av individer av den lysbukede Grønlands- og Svalbardrasen B .b. hrota, samt rasen B .b. nigricans fra Øst-Sibir og Nord-Amerika, som har en brunsvart buk og bleke flanker.

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page