© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio. All rights reserved.

Rødhalsgås

Branta ruficollis

  • Beskrivelse: En liten gås som er svært fargerik på nært hold, men som hovedsakelig ser svart ut på avstand.
  • Størrelse: Lengde 54–60 cm, vingespenn 110–125 cm, vekt 1–1,5 kg.
  • Reir: Reirene bygges i grunne groper i bakken og fôres med gress, mose og dun.
  • Hekking: Legger 6–7 egg i juni som ruges i 23–25 dager. (Man har få opplysninger om enkelte sider ved artens hekking, f.eks. når ungfuglene blir flygedyktige.). Liker å bygge reir i spredte hekkekolonier, ofte nær reirene til rovfugler (f.eks. gribb eller vandrefalk), øyensynlig for å avskrekke rovdyr.
  • Utbredelse: Hekker på tundraen i Sentral-Sibir øst for elven Ob så langt som til Taimyr-halvøya. I Finland finnes den hovedsakelig blant flokker med andre gåsearter i trekktiden for arktiske vannfugler. Overvintrer rundt Svartehavet. Arten er relativt ukjent, og bestanden har øyensynlig gått tilbake de siste tiårene. På midten av 1950-tallet var den globale hekkebestanden anslått til 50 000 individer, men innen 2003–2005 hadde den gått tilbake til 38 500, og den er klassifisert som truet globalt.
  • Trekkforhold: Kan observeres i Finland under høsttrekket september til oktober, og oftere om våren mellom slutten av april og begynnelsen av juni.
  • Føde: Ulike planter, samt frø som ligger igjen på jorder. Beiter gjerne på tørt land.
  • Rop: Skingrende snadring.

Rødhalsgåsen er liten, og den har eksotiske farger sett på nært hold. I godt lys er den enkel å identifisere, men på avstand ser den helt svart ut. Den er mindre enn ringgåsa, og den har tykk hals og kort nebb. Ryggen er nesten svart, og vingene har to hvite striper. Flankene og de bakre underdelene er hvite. Buken er svart, men bryst, strupe og kinn er rødbrune. Disse røde markeringene er kantet med smale, hvite markeringer. Nakken og hodet er stort sett svart, med en hvit flekk mellom øynene og nebbet. Ungfuglene ligner på de voksne fuglene, men de mørkere markeringene er mer brunaktige, og kinnflekkene og halsstripene er mindre markante enn på de voksne fuglene. Halsen og beina er svarte, og irisene er rødbrune. Rødhalsgåsen er livlig med karakteristiske, skingrende rop.

Rødhalsgåsen er blitt en populær parkfugl. Enkelte av fuglene som observeres i Finland, kan komme fra slike vannfuglsamlinger.

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page