0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Skogdue

Columba oenas

  • Beskrivelse: En relativt liten blågrå due uten hvit farge på vingene eller halsen.
  • Størrelse: Lengde 28–32 cm, vingespenn 60–66 cm, vekt
    250–300 g.
  • Reir: I et hull i et tre eller en rugekasse, foret med strå, kvister og mose.
  • Hekking: 2 egg legges i begynnelsen av april og ruges av begge foreldrene i 16–18 dager. Ungene er flyvedyktige innen 28 dager. Mange legger nye egg i reiret mens tidligere kull fortsatt er til stede.
  • Utbredelse: Sjelden hekker i Sør- og Sentral-Finland. Beiter på enger og jorder, men reiret kan ligge i skoger langt fra beiteområdene (på grunn av mangelen på egnede reirhull). Det antas å være 20004000 par i Finland. Bestanden har gått tilbake.
  • Trekkforhold: Trekker til Vest-Europa i august til november og vender tilbake sammen med andre tidlige trekkfuglarter i mars til april. Kan noen ganger overvintre i Finland.
  • Føde: Frø fra gress og ugress, korn, bær og belgfrukter.
  • Rop: En rask tostavelses kurring, “huu-u huu-u…”.

Skogduen er mindre og har kortere stjert enn ringduen, og den mangler hvite markeringer på vingene eller halsen. Den har generelt en mørkblå farge med metallisk-grønne flekker på siden av halsen og et mørkrosa skjær i strupen og på brystet. Den ligner også på byduen, som har en fjærdrakt som ligner sin forgjenger klippeduen, men undervingene er alltid grå og mangler den hvite gumpen og de kontinuerlige doble vingestripene som byduen har.

Skogduens bein er røde (voksne) eller brunaktige (ungfugler), og den har gulaktig nebb med rød rot, samt brune iriser.

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page