0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Matti Huuskonen, Jari Hiltunen, M., W. & F. von Wright: Pohjolan linnut värikuvin. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Spurvehauk

Accipiter nisus

  • Beskrivelse: En liten rovfugl med lang stjert og korte, brede og avrundede vinger.
  • Størrelse: Lengde 29–41 cm, vingespenn 58–80 cm, vekt (hann) 130–175 g, (hunn) 220–345 g.
  • Reir: Løst bygget reir av kvister, alltid i nedre halvdel av et tre, fôret med smale remser furubark, ikke pyntet med bladrike greiner.
  • Hekking: 3–6 egg som legges fra slutten av april, ruges av hunnen i 33–34 dager. Ungene er flyvedyktige innen 26–28 dager.
  • Utbredelse: Hekker i skoger, spesielt fuktig og myrlendt granskog. Finnes i hele Finland. Det er 12 000–15 000 par i Finland.
  • Trekkforhold: Trekker sørover fra august for å overvintre rundt Østersjøen eller i Vest- eller Sentral-Europa. Vender tilbake mars–mai. Det er også vanlig at den overvintrere i Finland (det er haukearten som oftest overvintrer i Finland).
  • Føde: Små og mellomstore fugler (enkelte ganger så store som skjærer eller nøtteskriker) og smågnagere.
  • Rop: Som hønsehauken, men svakere. Varselropet er et vedvarende ki-ki-ki-ki-ki.

Hannen er mindre enn hunnen. Skilles fra den lignende, men større hønsehauken ved at den har smalere halerot, kortere flygefjær, kortere hals og et forholdsvis større hode. Er T-formet i flukt (til forskjell fra den mer korsformede hønsehauken). De flyr med noen få, raske vingeslag, fulgt av lang, flat sveving. Kan også gli på oppadgående luftstrømmer.

Spurvehauken har gråbrun overdel og en blekere underdel med tette striper. Voksne hanner som er eldre enn 3–5 år, får grå rygg og vinger samt en rustrød underdel. Voksne hunner blir også grå på ryggen, men blir ikke rustrøde. Ungfugler er rustbrune på ryggen, og det er også rustbrune flekker på det stripete brystet. Rustfargen blekner med årene, og ryggen blir gradvis gråbrun mens underdelen blir hvitere med jevnt fordelte mørke striper. Spurvehauken har grønngule bein og blågrått nebb med grønngul vokshud. Irisene hos ungfugler er lysegule, men blir sterkere gule eller oransje med årene.

Andre arter i samme slekt
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page