0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Vepsevåk

Pernis apivorus

  • Beskrivelse: Våklignende rovfugler, selv om stjerten og vingene er lengre enn hos våkene, og hodet er mer fremtredende i flukt. Vingene henger svakt nedover når den svever.
  • Størrelse: Lengde 52–59 cm, vingespenn 110–132 cm, vekt 510–1 160 g.
  • Reir: Laget av kvister, typisk cirka 10 meter over bakken. Pyntet med bladrike greiner (vanligvis i høyere grad enn i reirene til andre rovfugler).
  • Hekking: 2–3 egg legges i slutten av mai og ruges av begge foreldrene i 32–36 dager. Ungene er flyvedyktige innen 40 dager.
  • Utbredelse: Hekker i Finland så langt nord som det sørlige Lappland, men er mye vanligere lenger sør. Foretrekker blandingsskog. Det antas å være 3 000–4 000 par i Finland.
  • Trekkforhold: Overvintrer i tropiske deler av Afrika, flyr sørover fra slutten av juli eller så sent som oktober. Vender tilbake i mai/juni.
  • Føde: Hovedsakelig humler og veps, men kan også spise andre fuglers egg og ungfugler. Frakter bikaker til reiret som mat til ungene.
  • Rop: Mindre hørbar enn andre store rovfugler. Det vanligste ropet er et gjennomtrengende skrik.

Vepsevåken er like stor som våkene, men har lengre vinger og stjert. I luften stikker hodet langt frem, som hos gjøken, og vingene henger svakt nedover fra kroppen uten et synlig albueledd (jamfør musvåk). Det finnes flere fargevarianter. Hos noen individer er brunfargen like mørk som hos musvåken, mens andre er så lyse som fiskeørner. Fargen under vingene varierer også, men vingekanten er som oftest mørk, og flygefjærene har mørke striper som består av to-tre flekker på hver fjær. Blant kjennetegnene kan det nevnes den generelle formen og utseendet. På nært hold ser man karakteristiske markeringer på stjerten som består av et bredt, mørkt endebånd, og to smalere, mørke bånd lenger inne. Vepsevåken har gule bein og svart nebb med vokshud som er mørkebrun på oversiden og gul på undersiden. Ved nebbroten har den skjellformede fjær (en tilpasning for å hindre vepsestikk). Irisene er gule på voksne fugler og gråaktige på ungene.

I perioden når den har reir er vepsevåken sky, og reiret er vanskelig å finne. I Finland har arten over en lang periode avtatt i antall.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identifiser arter!

Sivun alkuun / Top of the page