10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Ål

Anguilla anguilla

  • Familj: Ålfiskar – Anguillidae
  • Något liknande arter: bäcknejonöga, nejonöga, spetsstjärtat långebarn, tejstefisk, tånglake
  • Storlek: Honorna 50–100 cm, 0,5–2 kg, de största individerna 3–4 kg. Hanarna är mindre, oftast under 50 cm.
  • Utseende: Ålens kropp är mycket långsträckt och cylindrisk, med plattare sidor längre mot stjärten. De långa rygg- och analfenorna formar en kant runt stjärten, så att det inte går att urskilja någon egentlig stjärtfena. Även bukfenorna saknas. Underkäken är klart längre än överkäken. Öppningen bakom gällocket är mycket trång. De små, långsmala fjällen är knappt synliga. Under vandringsfasen blir ögonen större.
  • Färg: I tillväxtfasen har den så kallade gulålens rygg en jämn, mörkt olivgrön färg, medan buken är gulskiftande ljus. I vandringsfasen blir ryggen mörkare, nästan svartbrun, och magen i sin tur skiftar i vitt. Sidorna får en metallisk glans.
  • Lek: I fråga om förökning är ålen kanske den av våra fiskar som har de underligaste och mest hemlighetsfulla vanorna. Ännu i våra dagar har den lyckats hålla sina lekvanor hemliga – trots att så komplicerade saker som det mänskliga genomet är kända för oss! Ålarna som vandrat ända till Sargassohavet i sydvästra Atlanten försvinner, och deras små lövliknande leptocephalus-larver dyker upp, för att sedan föras tillbaka hem av Golfströmmen. Då leptocephalus-larverna flyter mot sina hemstränder förvandlas de först till genomskinliga glasålar, och senare, då deras skinn fått pigment, till ålyngel, som försöker vandra upp längs åar till insjöar överallt inom ålens förekomstområde. Eftersom dammar byggts i en del åar misslyckas ofta vandringen. Glasålar och ålyngel som förs in från havet är ofta den enda garantin för insjöarnas ålbestånd.
  • Föda: Bottendjur och småfisk.
  • Utbredning och livsmiljö: I södra Finlands insjöar påträffas ålen idag endast som utplanterad. Det förekommer fortfarande att ålen naturligt vandrar till våra kustområden, men detta har minskat drastiskt. Ålen klarar sig i många miljöer, men tycks föredra näringsrika, grunda och varma vatten. Den rör sig endast nattetid, slingrande som en orm efter sitt byte. Dagtid, och antagligen under hela vintern, ligger den i sitt gömställe på bottnen.

Ålen är en legendariskt stark och seglivad fisk. Dessa egenskaper är viktiga då den tar sig från insjöarna ända till sydvästra Atlanten för att leka. Det är svårt också för en stark person att få grepp om den stora, kraftiga och hala ålen. För att ta sig ur en båt räcker det att den lyckas få stjärtens yttersta spets överbord. Till och med som rensad och styckad kan den slingra sig. Tack vare sina gälar, som är väl skyddade mot torka, kan den klara sig en god stund på torra land.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page