10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Asp

Aspius aspius

  • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
  • Liknande arter: färna, id, mört, sarv, vimma
  • Storlek: 40–75 cm, 1–3 kg, som störst 5 kg eller till och med mera.
  • Utseende: Aspen är en av de karpfiskar som växer snabbast, och är därför ofta mycket stor. Den är en strömlinjeformad rovfisk, vars utseende för tankarna till en laxfisk. Den saknar emellertid den för laxfiskarna typiska fettfenan. Av andra karpfiskar påminner aspen om vimman, med sin vassa nos och långa analfena. Men till skillnad från vimman har aspen längre underkäke än överkäke. Munnen är stor och sträcker sig till ögats mitt. I underkäkens spets sitter en knöl, som passar perfekt i överkäkens skåra. Särskilt hos större aspar är ögat jämförelsevis litet. Analfenan är rätt lång, med 15-17 fenstrålar, och de främre fenstrålarna är längre än de andra vilket gör fenan spetsig och brant konkav. Stjärtfenan är stor och försedd med ett djupt hack. Fjällen är mindre än hos de flesta andra karpfiskar. Längs sidolinjen finns det 65-75 stycken fjäll.
  • Färg: Som yngre har aspen silverfärgade sidor och mörk rygg. Större exemplar får liksom andra stora karpfiskar en guldgul ton på kinderna och sidorna, men den är inte så tydlig. Bukens fenor skiftar i rött. Stjärt- och ryggfenan är blågrå.
  • Lek: Aspen blir könsmogen ganska sent, först då de väger över ett kilo. I maj efter islossningen vandrar de för att leka i strida vattendrag.
  • Föda: Småfisk som löja, nors och mört. .
  • Utbredning och livsmiljö: Naturliga förekomster av asp har hos os funnits åtminstone i Kumo älvs vattendrag samt i Kymmene älv och Vuoksen. Arten höll redan på att försvinna hos oss, men bestånden har repat sig med hjälp av odling som inleddes i början på 80-talet. Arten har dessutom planterats ut i många nya sjöar och stråtar i både södra Finland och Insjöfinland. Också i Finska viken förekommer asp vid åmynningar.
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page