10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

New York State Department of Environmental Conservation, Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Bäckröding

Salvelinus fontinalis

  • Familj: Laxfiskar – Salmonidae
  • Liknande arter: fjällröding, kanadaröding
  • Storlek: 25–40 cm, som mest i regel ca 1 kg.
  • Utseende: Bäckrödingen är importerad från Amerika, och den är mycket lik vår egen röding. Den är en strömlinjeformad laxfisk, vars stora mun sträcker sig klart bakom ögat liksom hos andra rödingar.
  • Färg: Färgen är artens bästa kännetecken. Bäckrödingen anses vara vår ståtligaste röding. Liksom andra rödingar har den ljusa prickar på sidorna, och bukens fenor har vita främre kanter. På sidorna finns också röda prickar, omringade av en ljusblå kant. Det mest typiska för bäckrödingen är ändå den olivgröna ryggens, ryggfenans och stjärtfenans ljusa marmorering.
  • Lek: Leker på hösten på grusbotten i rinnande vatten. Även hos oss förökar sig arten naturligt i våra åar och bäckar.
  • Föda: Mycket mångsidig, från bottendjur till ytinsekter och småfisk. I Lappland har man till och med hittat lämlar och sorkar i fjällrödingars magsäck – djuren hade hamnat i vattnet under sina vandringar.
  • Utbredning och livsmiljö: Redan för över hundra år sen försökte man plantera ut bäckröding i Finland, och numera är den hemmastadd i flera bäckar och små sjöar. Arten trivs bra även i mycket sura vattendrag.
Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page