10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Björkna

Blicca bjoerkna

  • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
  • Liknande arter: braxen, faren
  • Storlek: 15–25 cm, sällan över 35 cm.
  • Utseende: Björknan är en karpfisk med hög kropp, och den påminner om en liten braxen eller möjligtvis en faren, med den skillnaden att björknan är något stadigare och stelare. Ögat är rätt stort, med en diameter som är lika lång som eller längre än avståndet mellan ögats främre kant och nosspetsen. Hos braxen är ögats diameter i regel mindre än detta avstånd. Björknan har större fjäll än braxen och faren. Längs sidolinjen finns 43-48 fjäll, jämfört med braxens 51-60 och farens 67-75. Av dessa tre fiskar har björknan också den kortaste analfenan. Den har vanligtvis 22-26 fenstrålar, medan braxen har 26-30 och faren 37-46.
  • Färg: Sidorna är alltid silverfärgade, liksom braxnar av samma storlek. Braxens fenor är emellertid alltid grå, medan fenorna på björknans buk är orangeröda åtminstone vid basen. Då björknan blir större kan också buken börja skifta i rött.
  • Lek: Leker i stim bland strandens vattenväxter först då vattnets temperatur stigit till över 17 grader. Vanligtvis försiggår leken i juni, men den kan också börja först i juli. Leken är lika livlig och högljudd som braxens, men det sägs att björknan inte är lika känslig för störande element som braxen under leken.
  • Föda: Bottendjur och vatteninsekternas larver.
  • Utbredning och livsmiljö: Björkna finns i de största sjöarna ända upp till Mellersta Finland. Vid kusten finns arten på ett område från Finska viken till Kvarken. Björknan trivs bäst i näringsrika, grunda sjöar med mycket vass. Den tål övergödning mycket bra, och drar tydligen nytta av den. I motsats till braxen är björknan inte uteslutande specialiserad på att rota efter föda längs bottnen, utan kan också plocka sitt byte från vattenväxternas yta.
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page