10 20 40 60 cm

mittakaava < 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Braxen

Abramis brama

  • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
  • Liknande arter: björkna, faren
  • Storlek: 25–50 cm, 0,5–2 kg, sällan över 5 kg.
  • Utseende: Braxen har hög kropp med hög ryggfena och lång stjärtfena. Stjärtfenan har vanligtvis 26-30 fenstrålar, det vill säga i genomsnitt fler än björknan, men färre än faren (björknan har 22-26, faren 36-47). Braxens fjäll är dessutom något mindre än björknans men större än farens. Hos braxen finns 51-60 fjäll längs sidolinjen, jämfört med 43-48 hos björknan och 67-75 hos faren. Braxens mun formar ett tydligt rör. Ögats diameter är mindre än avståndet mellan ögat och nosens spets. Storleken är också ett bra kännetecken. En braxenliknande fisk på över ett kilo är alltid en braxen. Det finns emellertid braxenstammar som växer långsammare, så att deras storlek påminner mer om björknans eller farens.
  • Färg: Under 30 cm långa exemplar har silverfärgade sidor och mörk rygg. Buken är alltid ljus och fenorna mörkgrå, aldrig rödskiftande. Då fisken blir större skiftar sidorna färg till guld eller koppar, och basfärgen blir mycket mörk.
  • Lek: Leker bland vattenväxter i grunda vikar i maj-juni. Leken kan ske i 2-3 etapper med en eller två veckors mellanrum.
  • Föda: Bottendjur.
  • Utbredning och livsmiljö: Braxen är vanlig i våra näringsrika insjöar, ända till Ule älv. Längre norrut finns bara ett fåtal populationer. Rikliga förekomster finns också i näringsrika vikar längs hela vår havskust, och braxen kan också röra sig längre ute till havs för att söka föda och övervintra.

Braxen rör sig i små stim på grunda vatten, men också på större djup i jakt på bottendjur som den hittar i dyiga bottnar. Övervintringen sker i fördjupningar i havsbottnen, ifall det finns tillräckligt god tillgång till syre. Braxen tål också i någon mån syrefattigt vatten som följd av övergödning, men i sådana vatten håller den sig närmare ytan, där det finns mera syre.

Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page